Historické prostředí

 

 

 

Vietnam před příchodem Evropanů

 

    Jen málokterý národ se může pochlubit tak starobylou historií. První dochované písemné zmínky o Vietnamu byly zaznamenány Číňany. Ti dobyli v druhém století před naším letopočtem území delty Rudé Řeky a našli zde feudální společnost s primitivním zemědělstvím. Místní zemědělci sice už uměli využívat zavlažovací systém, ale teprve Číňané zde zavedli pluh a vodní buvoly. Cizí nadvláda byla zpočátku díky novým technologiím místní aristokracií akceptována, ale když se Číňané pokusili rozšířit svou kontrolu země a sáhli na odvěké výsady šlechty, vypuklo povstání. V čele stály dvě sestry Trung Trac a Trung Nhi, které se prohlásily za královny a podařilo se jim na čtyři roky Číňanům vzdorovat. Nakonec v roce 43 našeho letopočtu jejich vojska prohrála rozhodující bitvu a sestry se raději utopily, než by se vzdaly. Sestry Trungovy statečně bránily Vietnam a staly se symbolem odporu proti cizí nadvládě.

Čínská kultura začala dominovat mezi vzdělanými vrstvami, prostřednictvím čínských úředníků se začal šířit v zemi konfucianismus a taoismus. A z Číny ale také z Indie přichází ve stejné době buddhismus. Číňané zemi pojmenovávají v roce 679 na Annam, což znamená Pacifikovaný Jih. Ani prosperita a čínský kulturní tlak nezastavili národní cítění v zemi. Vietnamci se proti tyranským Číňanům pravidelně bouřili a přestože povstání měla většinou krátká trvání, dala zemi množství nejrůznějších hrdinů a byla důležitá pro vietnamskou identitu. Po zhroucení dynastie Tang v Číně a neustálých nepokojích dostali Vietnamci příležitost, na kterou dlouho čekali. V roce 938 vietnamský generál Ngo Quyen porazil čínská vojska v bitvě o řeku Bach Dang a ukončil nadvládu trvající téměř 1000 let!
Nový stát byl nazván Da Co Viet - Velký Stát Viet. Po smrti Ngo Quyena nastalo období anarchie, které ukončil až Dinh Bo Linh, který se v roce 968 prohlásil za císaře. Aby pevnil svou moc a stabilitu země, poslal nový císař své velvyslance do Číny. Výsledkem byla dohoda a základ pro budoucí vztahy s Čínou pro několik dalších století. Dinh Bo Linh uznal své vazalství vůči čínskému císaři a zavázal se platit císařský hold. Na druhou stranu císař Sung slíbil neprosazovat svou autoritu ve Vietnamu a defakto uznal nezávislost země.

chrám literatury v Hanoji - zde byla v roce 1076 založena první univerzita


Dynastie založená Dinh Bo Linh trvala jen krátce, protože už v roce 1009 byl trůn usurpován zakladateli dynastie Ly. Následovala léta rozkvětu, bylo dokončeno odvodnění a osídlení delty Rudé Řeky a vybudovány nové kanály a cesty. Postavena byla i první univerzita (Chrám Literatury v Hanoji). Konfucijští učenci ztratili pro svou přílišnou svázanost s Čínou podporu vlády, na místo oficiální ideologie se dostal buddhismus. Armádě se podařilo nejen vzdorovat čínské invazi, ale také odrazit agresi Khmerů a Chamů.

V roce 1225 se dostala na trůn dynastie Tran. Kromě toho, že pokračovaly konflikty s Chamy, vietnamská armáda vzdorovala třem invazím mongolů pod vedením Kublaj-chána. Vítězství generála Tran Hung Dao v poslední bitvě je jedním z nejoslavovanějších vítězství v historii Vietnamu. Země však byla oslabena válkami a neschopností zkorumpované byrokracie a v roce 1400 došlo ke svržení dynastie Tran a vlády se ujal ambiciózní regent Ho Qui Ly. Číňané využili situace, zemi obsadili a od roku 1406 byl Vietnam zase jednou z provincií Číny.
Následovalo opět období útlaku a násilného počíňanování Vietnamců. V čele boje za nezávislost stanul šlechtic Le Loi. Pomocí guerrilové taktiky po desetiletém boji v roce 1427 Číňany porazil a stal se dalším z velkých vietnamských národních hrdinů. Založil dynastii Le, která formálně vládla následujících 360 let.
Le převzal konfuciánský model vlády a díky pravidelnému placení holdu byly vztahy s čínským sousedem mírové. To umožnilo Leovým následovníkům soustředit své vojenské ambice jinam. Dobyli na jihu území Chamů a v 15. stol. donutili Laos uznat podřízenost Vietnamu. Za dynastie Le také, jakkoli zvláště mezi elitou pokračoval kulturní vliv Číny. Kvetla vietnamská vzdělanost a vzniklo množství literárních památek.

Věže Cham ze 13. stol. - pozůstatky království Champa, které adoptovalo hinduismus


V 17. a 18. stol. byla vláda nad Vietnamem rozdělena. Na serveru vládli lordové Trinh a jih spravovali lordové Nguyen. Obě skupiny formálně uznávaly dynastii Later Le. Trinhové se opakovaně, za pomocí holandské výzbroje, pokoušeli jih dobýt, ale Nguyenové, s ještě lepší výzbrojí od Portugalců, je vždy porazili. Nguyenové pak dokázali rozšířit své teritorium na úkor Khmerů v deltě Mekongu. Delta byla osídlena vietnamskými osadníky a v polovině 17. stol. také Kambodža musela akceptovat Vietnamskou nadřazenost.
Koncem 18. století tři bratři z rodiny Nguyen vedli povstání v centrálním Vietnamu nedaleko Tay Son. Nejprve porazili na jihu lordy Nguyeny (s nimiž nebyli příbuzní) a potom vedením vojenským géniem nejmladšího z bratří Nguyenem Hue v roce 1786 smetli i Trinhy na severu. Nguyen Hue se prohlásil císařem a po dvou stoletích měl celý Vietnam jednu vládu.
Vláda rebelů Tay Son (jak se jim říkalo) netrvala dlouho. Už v počátku povstání Nguyen Anh, poslední následovník jižních Nguyenů, díky pomoci francouzského misionáře Bishop Pigneau de Behaine uniknul do Thajska. Pigneau v naději na křest'anského vládce ve Vietnamu sám zorganizoval malou skupinu Francouzů a za jejich asistence Nguyen Anh porazil Tay Son. V roce 1802 se pod jménem Gai Long stal císařem Vietnamu a založil dynastii, která se udržela až do poloviny 20. stol. Hlavním městem se stalo Hue. Gai Long i jeho tři další následovníci však zklamali Pigneauvy naděje, nebot' ve srovnání s konfucianismem považovali křest'anství za podvratnou ideologii. Nejen, že víru Evropanů nepodporovali, ale potlačovali ji a násilím na křest'anských misionářích se za vlády Ming Mang v roce 1859 stalo záminkou pro intervenci Francie. Nejdříve se zmocnila jihu a v roce 1883 dobytím severu ukončila Francie vietnamskou nezávislost. Jak ukázala další léta a Vietnamci se s tím nesmířili, protože jak napsal básník Nguyen Trai: ,,Někdy jsme byli slabí a někdy mocní, ale nikdy jsme netrpěli nedostatkem hrdinů.''


Dynastie ve Vietnamu: 939-1945

Ngo 393-65
Dinh 968-80
ranná Le 980-1009
Ly 1010-1225
Tran 1225-1400
Ho 1400-07
Post-Tran 1407-13
Čínská vláda 1414-27
pozdní Le 1428-1524 (formálně až do roku 1788)
Mac 1527-92
Trinhové z jihu 1539-1787
Nguyenové z jihu 1558-1778
Tay Son 1788-1802
Nguyen 1802-1945

 

Tien Mu Pagoda - symbol Hué, sedmipatrová věž postavená roku 1844 císařem Thieu Tri

 

přejít na hlavní stránku Dokumenty

zpět na Úvodní stránku