Montagnardové

 

 

    Výrazem Montagnard / z francouzštiny ,,horal'', také zkráceně ,,yard''/ se označují minority žijící na obrovském území po celé Indočíně. Sami sebe označují jako ''Lid Dega.'' Na území Jižního Vietnamu především v oblasti Centrální Vysočiny žije 29 kmenů a počet těchto lidí se odhaduje na více než 200 000 lidí. Jejich kultura a jazyk se liší od vesnice k vesnici, často i v rámci jednoho kmene. Jména jejich kmenů zahrnují: Bru, Pacoh, Bahnar, Rhade, Jarai, Cua, Hre, Sedang, Rongao, Halang, Jeh, Monom, Roglai, Stieng, Sre, Chru, Maa, Nop, Mnong, Kayong, Lat, Cil, Hory, Cham, Rai a Koho.

Typický Montagnard je z pohledu normálního vietnamského vesničana nevietnamsky mluvící animista s tmavou pletí, oblečený pouze v bederní zástěrce a žijící v nepřístupných horách v osadě. Pěstuje si rýži a jiné plodiny pomocí jednoduchých postupů a občas loví zvěř pomocí kuše. Jeho život je naplněn množstvím tabu, rituálů a obřadů, kterými se ochraňuje před množstvím zlomyslných duchů.
Takový obraz není zcela přesný, protože mezi Montagnardy se najdou vzdělaní lidé, mluvící francouzsky, vietnamsky nebo anglicky. Také bylo množství Montagnardů pokřtěno, přestože velká část kmenů stále vyznává animistická náboženství. Nícméně jejich polo-nomádský způsob života se mění jen pozvolna a také půdu zpravidla obdělávají velmi primitivními metodami.


Rozmístění hlavních etnických skupin vztahy Montagnardů s etnickými Vietnamci jsou po staletí velmi napjaté. Vietnamci je často označují jako Moi, což znamená divoši. Po rozdělení Vietnamu jihovietnamská vláda rozhodla o usídlení 80 000 uprchlíků ze Severního Vietnamu na vysočinu na území Montagnardů a napětí ještě vzrostlo. Vláda v Severním Vietnamu se snažila využít toto napětí ve svůj prospěch, takže se stali Montagnardové cílem komunistické propagandy. Pro silný antagoismus tyto pokusy i přes sliby autonomie nejsou příliš úspěšné a často vedly v komunistický teror. Naopak v roce 1961 vzniknul pod velením US Special Forces program Civilian Irregual Defense Group / CIDG - Občansky Nepravidelná Obranná Skupina/, která má za úkol formovat mezi minoritami, především Montagnardy, paramilitární jednotky.
Fakt, že jednotky CIDG nejsou pod přímým velením ARVN /Jihovietnamské armády/, zvyšuje loajalitu vůči vládě v Saigonu. Součástí programu jsou i nejrůznější civilní akce:
poskytování lékařské péče, stavba infrastruktury, vzdělávací programy atd. . Montagnardové jsou tradičně skvělými bojovníky a po výcviku představují ve svém domovském prostředí pro nepřítele velký problém. Výsledkem je omezení vzrůstu vlivu VC především na strategické Cetrální Vysočině.