Psychologická válka

 

 

MACV, 25. června 1967
======================================
LESSONS LEARNED NO. 66
SUBJEKT: PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA A CIVILNÍ OPERACE

1. Pozadí:

Už řadu let jsou ve spojení s vládou Vietnamu prováděny operace psychologického boje a civilní akce. Speciální týmy spolupracující s taktickými jednotkami provádějí operace ,,hledej a udrž'' a ,,najdi a vyčisti'', nebo operují samostatně. Operace jsou podporovány výzvami z megafonu ve vrtulníku a shazováním letáků.
Týmy psychologické války také organizují a školí lokální týmy. Vesnický tým obvykle tvoří představitel vsi jako koordinátor a mají kromě sekce propagandy také například sekci sport nebo sekci zábavy. V rámci nezávislých operací psychologické války / civilních operací je prováděna celá řada akcí, jako jsou filmová představení, propagandistické setkání, kulturní představení a vysílání rádiem a megafony pro jednotky Vietcongu. Také se v rámci těchto operací koná školní výuka, lékařská péče a veřejně prospěšné práce.
Zvláště populární jsou ve vesnicích kulturní vystoupení, při nichž se zpívají vlastenecké písně a provozují se satirické antikomunstické hry doprovázené vietnamskou i populární hudbou.

2. Poučení:

a) Propaganda tváří v tvář se ukazuje jako nejúčinnější médium.
b) Při veřejných projevech se spíše, než-li doktrinačních lekcí vedených ,,profesionály''
osvědčilo využívání přeběhlíků jako mluvčích s lokálními vazbami.
c) Obsah letáků by měl být maximálně jednoduchý a měly by se využívat obě jeho strany.
Velmi vhodné je doprovázet je jednoduchými náčrtky. Všechny PSYOPS materiály by měly být
nejdříve vyzkoušeny na Vietnamcích, než se dostanou před cílové publikum.
d) Vojáci by měli brát letáky a plakáty do všech oblastí, kde operují. Je to více
ekonomické a přesné, než-li jejich shazování z letadel.
e) V případě operace ,,najdi a vyčisti'' musí jednotky být neústupné, ale korektní a
slušné ke všem lidem.
f) Přímo mezi Viet Congem jsou PSYOPS velmi účinné v součinnosti s dělostřeleckým
ostřelováním, taktickými nálety a pozemními operacemi. Nepřítel nejzranitelnější
prostředky psychologického boje je nepřítel, který utrpěl v boji ztráty, je unavená a
otřesený.
g) Je důležité maximálně využívat týmy psychologických operací (Psychological Operations
Exploitation Teams - POETS). Tyto vysoce mobilní jednotky se skládají z předkladatele
a specialisty PSYOPS, kteří okamžitě míří na místo akce, aby využili možnosti
psychologické boje.

 

VLÁDA ZARUČUJE, ŽE KAŽDÝ PŘEBĚHLÍK ZÍSKÁ:
1. Slušné zacházení.
2. Občanská práva.
3. Kompletní lékařskou péči v přeběhlickém centru.
4. Možnost spojit se znovu se svou rodinou.
5. 30 $ na hlavu za každého přeběhlíka, rodinného partnera a dítě. Kojenci získají denně
15 $.
6. 200 $ měsíčně na útratu, 100 $ měsíčně na osobu, která žije v přeběhlickém centru.
7. Odměnu za odevzdané zbraně. (od 500 $ do 75 000 $)
8. Dvě sady oblečení v ceně 1000 $.
9. 1000 $ návratový poplatek pro rodinu.
10. Pomoc při hledání práce.
11. Přeběhlík žijící v přeběhlické rezervaci obdrží cement, nástroje a hotovost 10 000 $
na konstrukci domu, 2000 $ na nábytek a různé vybavení a nakonec šestiměsíční zásobu rýže.

Úřad pro přeběhlíky


 

Pláč pro mrtvé, opuštěná rodina zmírá ve smutku, způsobeným komunistickým otrokem.
Hořkost neustále čeká, kdy se vrátíš ke své matce a dětem?
(Poznámka: Jde o přibližný překlad vietnamské básně)

 

 

Proč?

Proč musel tento mladý Severovietnamec zemřít tady v zákopu, u pevnosti Ba Long (Jižní Vietnam)? Měl by být ve své vesnici, na svém rýžovém poli a starat se o zemi se svým Lidem (Seveřany), který potřebuje jeho práci.
Ale ne, byl poslán na Jih, donucen k expedici bez návratu: zaútočit na pevnost lidu Jižního Vietnamu. Doufal, že svým úsilím získá něco pro sebe? Že ,,osvobodí'' lid Jihu, jak ho učili jeho komunističtí soudruzi?
Ale proč lid, který se pokouší ,,osvobodit'', kope zákopy a dává do nich špičaté kůly, aby si udržel od těla ty, kteří by ho chtěli ,,osvobodit''?
Možná, že v poslední chvíli poznal pravdu, ale bohužel, už bylo pozdě. Zneužila ho Strana Práce, použila ho pro svůj temný plán ovládnutí Jihu.

 

přejít na hlavní stránku Dokumenty

zpět na Úvodní stránku