Rady pro poradce

 

 

Rady pro vojenské poradce

 

 

MACV, 29. srpna 1967
=========================================
LESSONS LEARNED NO. 68
SUBJEKT: RADY PRO VOJENSKÉ PORADCE

Pozadí:

Toto poučení obsahuje sbírku rad a vodítek pro americké poradce a vojenský personál spolupracující s ozbrojenými silami Republiky Vietnam. Uvedené principy, postupy a techniky byly sepsány zkušenými poradci během 11 let trvání války ve Vietnamu a byly ověřeny úspěšným používáním v praxi. Je pochopitelné, že efektivní způsob poradenství a asistence nelze popsat detailně a že si každý poradce musí vytvořit vlastní systém založený na své osobnosti a na osobnostech svých spolupracovníků.


Poučení:

sb 1. Osobní přístup a vztahy

a) Nezapomeňte, že jedno vaše neopatrné slovo nebo čin mohou vážně uškodit dobré vůli a
spolupráci, kterou ve Vietnamu Spojené státy budují s velkým nasazením už dlouhou dobu.
b) Neprobírejte s vietnamským personálém vietnamskou politiku. Je vaší vojenskou
povinností podporovat vládu hostitelské země stejně, jako podporujete svou vlastní. Toto
je mezinárodní politika Spojených států, nezapomínejte na to.
c) Studujte své spolupracovníky a snažte zjistit jejich osobnosti a osobní pozadí,
vynaložte veškerou snahu na vytvoření a udržení přátelského vztahu. Zjistěte si něco o
osobním životě Vietnamců, se kterými spolupracujete a dejte jim najevo svůj zájem.
d) Bud'te pro Vietnamce dobrým příkladem v ústrojové kázni, postoji a snaze, stejně jako
v profesionální znalosti a schopnosti.
e) Klad'te důraz na důležitost dochvilného plnění úkolu a sami bud'te puntičkářsky přesní.
Mnoho Vietnamců má s dochvilností problém.
f) K vietnamským spolupracovníkům se chovejte, jako byste spolupracovali s Američanem:
sobě rovni v každém ohledu.
g) Ukažte zájem o vietnamské zvyky, jazyk, historii a lid. Vaše nápady budou spíše
přijaty, pokud ukážete, že jim rozumíte.
h) Vietnamci touží po ocenění, uznání a pochopení. Touží po bezpečí a pozornosti, rádi se
cítí důležití, rádi přispívají a rádi někam patří.
V podstatě se v tomto ohledu chovají stejně jako vy.
i) Postupem času si možná budete myslet, že Vietnamcům ve všem ustupujete, ale pokud
budete situaci pozorně sledovat, zjistíte, že to tak není, že vám Vietnamci vycházejí
vstříc na půl cesty.
j) Vietnamci, stejně jako všichni ostatní, se vyhýbají změnám a někdy se jim nelíbí nové
nápady.
k) Udržte si svůj smysl pro humor. Zjistíte, že Vietnamci ho mají také.

 


2) Společenské a vojenské zvyklosti

a) Přijímejte pozvání na vietnamské večeře, koktejlové párty, oslavy atd. .
b) Při příchodu a odchodu z místnosti si potřeste rukama se všemi přítomnými vietnamskými
důstojníky.
c) Než začnete projednávat oficiální věci, vyměňte si s vietnamskými důstojníky
zdvořilosti.
d) Nepřivolávejte Vietnamce křikem, pískáním nebo máváním.
e) Mezi Vietnamci a Američany je jasný rozdíl v ohledu k fyzické odolnosti. Dívejte se
po stopách slabosti, jenom několik z nich je lenivých, ale většina se rychle unaví, pokud
nemají dostatek jídla a odpočinku.
f) Nezapomínejte odpovídat správně na vojenské pozdravy a sami zdravit.
g) Čas od času pozvěte své vietnamské spolupracovníky do své jídelny na večeři.
h) V konzumaci alkoholických nápojů bud'te umírnění.
i) Pokud nemůžete přijmout pozvání na společenskou událost, pošlete svou omluvu písemně.
j) Pokud nemáte vyšší hodnot, chovejte se k Vietnamci stejně, jako by to byl váš americký
nadřízený.
k) Bez ohledu na to, jakou úroveň důvěrného vztahu si se svým vietnamským protějškem
vytvoříte, se vyhněte ,,plácání po zádech''. Téměř bez výjimky to Vietnamci považují za
příliš důvěrné a nepříjemné.