Spolupráce s Bahnary

 

 

MACV, 10. června 1967
==========================================
LESSONS LEARNED NO. 67
SUBJEKT: NÁVRHY PRO PERSONÁL
SPOLUPRACUJÍCÍ S KMENEM BAHNAR

Pozadí:

Každý čin vesničana kmene Bahnar v sobě nese určitou důležitost v ohledu k jeho kultuře. Musíte si uvědomit, že Bahnarové nereagují tak, jako jiní. Je nutné pamatovat, že pro domorodce je i pro relativně jednoduchou věc nutná nejenom věštba, ale často také obět'.


Poučení:

1. Oficiální aktivity

a) První kontakt s vesnicí Bahnar by měl být formální. Návštěvník by si měl nejprve
promluvit s náčelníkem vesnice a staršími, kteří ho představí ostatním důležitým
vesničanům.
b) Upřímnost, slušnost a pravdomluvnost jsou při jednání s Bahnary nutné. Neměly by se
dávat sliby, pokud není jisté, že budou splněny. Vesničané většinou očekávají, že nová
skupina splní sliby té předchozí.
c) Pro cizince není možné rychle získat důvěru domorodců. Vytváření důvěry je pomalý
proces, vyžadující pochopení, takt, trpělivost a osobní integritu.
d) Je nutné udržovat dobromyslný, ochotný a přiměřeně trpělivý přístup, i v případě, že
se setkáte s odporem nebo apatií.
e) Pokud to bude možné, je třeba se vyhnout projektům nebo operacím, které by mohly v
domorodcích způsobit pocit, že jsou nuceni měnit své zvyklosti.
f) Od jednotlivého Bahnara by se nemělo vyžadovat žádné důležité okamžité rozhodnutí.
Vždy je třeba poskytnout možnost pro rodinnou poradu, jinak může být výsledkem přímé
odmítnutí spolupracovat.
g) Starší vesnice a náčelníci by měli projekty a akcemi získat na vážnosti. Nikdy by
nemělo docházet k oslabování jejich pozice a vlivu.


2. Společenské vztahy

a) K Bahnarům je třeba chovat se vždy s respektem a slušností.
b) Nesmí se používat termín moi, jelikož to znamená divoch a je to pro Bahnary urážlivé
oslovení.
c) Je možné odmítnout pozvání na oslavu nebo na návštěvu domu Bahnarů, pokud tak bude
učiněno se slušností a důsledností. Přijímání darů a účast na oslavách ale napomáhá v
budování dobrých vztahů s vesničany.
d) Cizinci by měli požádat o svolení zúčastnit se ceremonie nebo festivalu Bahnarů,
stejně jako o povolení setkat se se staršími vesnice nebo jinými odpovědnými osobami.
e) Cizinec by nikdy neměl vstoupit do domu Bahnara, pokud není doprovázen obyvatelem
tohoto domu.
f) Cizinci by se neměli stýkat s ženami kmene Bahnar.
g) Bahnarové se rádi učí, ale učitelé musí dávat pozor, aby nenarušili tradiční kulturu.


3. Náboženské přesvědčení a praktiky

a) Nevstupujte do vesnice, kde se právě provádí náboženský obřad, nebo na kterou je
vyhlášeno náboženské tabu. Dívejte se po varovných nápisech umístěných u vstupu do
vesnice. Pokud budete mít pochybnosti, raději nevstupujte.
b) Jakmile to bude možné, zjistěte, které stromy, kameny či jiné předměty jsou ve vesnici
posvátné, nikdy s nimi nic nedělejte. Bahnarové věří, že všechny předměty v jejich světě
v sobě mají duchy.
c) Neposmívejte se žádným způsobem víře Bahnarů. Jejich víra je základním pilířem jejich
života.


4. Životní standard a zvyklosti

a) Cizinci by se měli chovat k veškerému majetku a dobytku Bahnarů s úctou.
Jakékoli poškození vlastnictví nebo polí by mělo být okamžitě opraveno nebo zaplaceno.
Cizinec by se měl vyhnout půjčování čehokoli od vesničana. Ke zvířatům se nesmí chovat
krutě nebo je brát bez svolnení majitele.
b) Obtížná práce by se měla vykonávat ráno, od úsvitu, do 10:30 nebo 11:00. Bahnarové
jsou zvyklí jíst své hlavní jídlo kolem 7:00 a 8:00. Je nutno na to pamatovat při
plánování ranní práce.
c) Naučte se jednoduché fráze v jazyce Bahnar. Touha učit se a mluvit jejich jazykem na
domorodce dělá dobrý dojem.


5. Zdraví

a) Bahnarové si začínají uvědomovat výhody lékařské péče a budou vyžadovat lékařskou
pomoc. Cizí skupiny v oblasti Bahnarů by se vždy měly pokoušet tuto lékařskou péči
poskytnout, pokud to podmínky dovolí.
b) Lékařské týmy by měly být připraveny a vybaveny na rozsáhlé léčení malárie, úplavice,
frambézie, trachomu, venerických nemocí, vnitřních parazitů a různých kožních nemocí.