Tunely

 

 

MACV, 25. května 1967
======================================
LESSONS LEARNED NO. 65
SUBJEKT: BOJ V TUNELECH

1. Pozadí

Viet Cong má v budování a využívání podzemních tunelů letité zkušenosti. Tunely Vietnamci budovali už v době 2. svět. války a pochopitelně za války s Francouzi. Spojenecké jednotky narazily po celém Vietnamu na množství těchto nepřátelských instalací sloužících k nejrůznějším účelům jako: úkryty, skladiště, velitelství, nemocnice...
Jejich velikost sahá od několika metrových chodeb až k mnoha úrovňovým tunelům v délce několik kilometrům. Většinou jsou velmi úzké, 60 cm široké a 70 cm až 1 m vysoké.
Některé z tunelů byly objeveny v neuvěřitelné blízkosti stanovišt' Spojeneckých sil.

2. Poučení

a) Vchody, bunkry a ventilační otvory jsou velmi dobře ukryty tak, aby splynuly s okolním terénem a vegetací a je velmi těžké je najít. Pro jejich hledání se osvědčili speciálně vycvičení psi.

b) Oblast, v níž jsou tunely zjištěny, musí být izolována a zabezpečená kvůli bezpečnosti Spojeneckých sil a k zabránění úniku nepřítele z oblasti.

c) Tunely jsou chráněny před nevítanými návštěvníky pomocí pastí, min, falešných tunelů, vodních sifonů a dalších prostředků. Nebezpečná bývá také přirozená koncentrace oxidu uhelnatého. Proto, pokud je to v operačních možnostech, je nutné volat k průzkumu komplexů tunelů speciálně trénované a vyzbrojené týmy tzv. ,,tunelových krys''. Také se v mnoha případech osvědčili Chieu Hois /přeběhlíci Vietcongu/.

d) Po zabezpečení oblasti musí být tunely systematicky vyčištěny od nepřátel a prohledány kvůli zpravodajským předmětům. Důležité je také komplex podrobně zmapovat, i když to bývá časově velmi náročné.