Zajatci

 

 

NEPŘÍTEL VE VAŠICH RUKÁCHJAKO ČLEN AMERICKÝCH OZBROJENÝCH
SIL
SE BUDEŠ ŘÍDIT ŽENEVSKÝMI
KONVENCEMI
OHLEDNĚ
VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ Z ROKU
1949,
KTERÉ TVÁ ZEMĚ DODRŽUJE.
JSOU TO TYTO:

MŮŽEŠ A TAKÉ PROVEDEŠ ODZBROJENÍ SVÉHO ZAJATCE OKAMŽITÉ
PROHLEDÁNÍ
VYŽADOVÁNÍ TICHA
ODDĚLENÍ OD OSTATNÍCH VĚZŇŮ
PEČLIVÉ HLÍDÁNÍ
ODVEDENÍ NA MÍSTO URČENÉ TVÝM VELITELEM

NEMŮŽEŠ A NESMÍŠ
NELIDSKY SE CHOVAT K VĚZNI,
PONIŽOVAT HO NEBO ZNEUCTÍT,
NEBRAT ŽÁDNÉ JEHO OSOBNÍ
VLASTNICTVÍ, KTERÉ
NEMÁ VOJENSKOU HODNOTU,
ODMÍTNOUT MU LÉKAŘSKOU POMOC, POKUD
JE NUTNÁ
A DOSTUPNÁ


VŽDY SE CHOVEJTE KE SVÝM ZAJATCŮM HUMÁNNĚ

KLÍČOVÉ FRÁZE

Stop - Chung lai
Odhod' zbraň - Buóng sung xuong
Ruce vzhůru - Dura tay len
Drž ruce za hlavou - Dura tay len dau
Prohledám tě - Toi kham ching
Nemluv - Dang noi chuyen
Jdi tam - Lang dang kia
Zahni doprava - Xay ben phai
Zahni doleva - Xay ben trai

,,Odvaha a schopnosti našich mužů na
bojišti
bude srovnatelná s jejich
šlechetností, když boj
skončí. Všechny americké vojenské
akce ve Vietnamu skončí,
jakmile skončí agrese jiných
stran.''

21. srpna 1965, Lyndon B. Johnson