Zásady vojáka

 

 

I
Jsem Američan, bojující v silách, které chrání mou zemi a náš způsob života. Za jejich
obranu jsem připraven položit život.

II
Nikdy se dobrovolně nevzdám. Pokud budu velet, nikdy nenařídím podřízeným kapitulaci,
dokud budou prostředky k obraně.

III
Pokud budu zajat, budu pokračovat v odporu všemi možnými prostředky. Využiji každou
příležitost k útěku a pomohu v tom ostatním. Nikdy od nepřítele nepřijmu podmíněné
propuštění ani zvláštní výhody.

IV
Pokud se stanu válečným zajatcem, nebudu ztrácet víru, společně s ostatními zajatci.
Nedám nepříteli žádné informace, ani se nezúčastním žádné akce, která by mohla mým druhům
uškodit. Pokud budu služebně nejstarší, převezmu velení. Pokud ne, budu poslouchat platné
příkazy svých nadřízených a budu je ve všech ohledech podporovat.

V
Při výslechu, pokud bych se stal válečným zajatcem, mohu uvést své jméno, hodnost,
služební číslo a datum narození. S pomocí všech svých schopností a možností se vyhnu
odpovědím na jakékoli další otázky.
Neřeknu ani nepodepíšu nic, co by bylo neloajální k mé zemi nebo jejím spojencům a mohlo
by jim nějak uškodit.

VI
Nikdy nezapomenu, že jsem Američan, bojující za Svobodu, zodpovědný za své činy a oddaný
principům, díky kterým je má země volná. Budu věřit v boha a Spojené Státy Americké.