Zásobárny

 

 

MAC, 5. května 1967
====================================
LESSONS LEARNED NO. 64
SUBJEKT: ZÁSOBÁRNY VIET CONGU

1. Pozadí:

Zásobárny jsou pro nepřítele vedoucího guerrilovou válku životně důležité. Při tomto způsobu boje, kdy se přesouvá a bojuje na obrovském prostoru, každá zničená zásobárna znamená narušení bojových plánů, logistické podpory a má vážný vliv na morálku jednotlivců i jednotek. Ztráta zásob zdravotnického materiálu omezuje efektivitu VC jednotek a způsobuje problémy při propagandistických a náborových operacích. Combined Intelligence Center, Vietnam (CICV) ve své studii Logistics Fact Bok /14. dubna 1966/ upozorňuje, že nepřítel používá složitý systém zásobáren a skladišt', ze kterých se zásoby přesouvají k jednotkám.
Zřejmě úspěšné akce spojeneckých jednotek způsobily, že v poslední době nepřítel odstupuje od budování velkých centrálních skladů, rychle a snadno přístupných jednotkám, k budování menších skladišt' rozptýlených v oblasti. O tom, že nepřítel budování zásobáren věnuje velkou pozornost.

2. Poučení:

a) Nejlepší metoda pro odhalení lokalit se zásobárnami je použití přeběhlíků /Hoi
Chans/, válečných zajatců nebo místních sympatizantů.
b) Místa, kde VC vytvářejí svá skladiště, jsou různá. Menší sklady bývají skryty v
blízkosti břehů, potoků a řek pod hustým porostem, jindy jsou ukryty v dutých stromech,
pod pařezy, kupkách sena, termitišti, hromadě dříví. Větší skladiště bývají ukryty ve
velkých komplexech podzemních tunelů. Tyto skladiště bývají pod stálou kontrolou místních
guerril.
c) Někdy vytváří VC svá skladiště nejen v blízkosti vody, ale i pod vodní hladinou -
předměty jsou vodotěsně zabalené. Tyto místa lze odhalit jen v době, kdy je vodní
hladina nízko nebo je třeba používat k hledání tyče.
d) Menší skladiště bývají před nepřízní počasí, kromě přírodních materiálů jako je hlína
nebo dřevo, chráněny také plechem nebo plastem. Byl zaznamenán i případ, kdy byly malé
zbraně uloženy v 50 gallonových sudech.
e) U podzemních skladišt' se osvědčilo vyhledávání pomocí detektorů min nebo speciálně
vycvičených psů.
f) Větší nadzemní skladiště rýže jsou často indikovány hejny ptáků.
g) Také výskyt pastí mimo stezky může napovědět blizkost skladišt', okolí i malých
zásobáren jimi bývá často chráněno.
h) Pokud nejde nalezený materiál ve skladišti využit, je třeba ho zničit. U rýže a
lékařských zásob je třeba zničení vždy zvážit.
ch) Vyskytly se případy, kdy si VC místa, kde jsou skladiště uloženy značí, podobně jako
u pastí, jednoduchými symboiy zhotovenými z přírodních materiálů: svázaná tráva, zalomený
bambus atd.

Poznámka: toto je překlad získaného nepřátelského dokumentu.
Osvobozenecká armáda
Skupina 84
Č. 44/cv ,,ROZHODNUTÍ BOJOVAT A PORAZIT AMERICKÉ AGRESORY''

PRO: Podřízení: Distrikt 2, Distrikt3, Distrikt 7, rota 200

Podle dohody podepsané mezi skupinou 84 a místní zásobovací radou má Skupina 84
zabezpečit a uložit všechny zásoby potřebné na rok 1966 do srpna 166. Tato dohoda byla
zaslána do různých distriktů. Nyní vám chceme připomenout postup budování skladišt':
1. Podle kritérií vašeho oddělení musíte načrtnou specifický plán konstrukce různých
skladovacích a distribučních míst.
2. měli byste vzít v úvahu požadavky, vypočítat a odhadnout množství potřebného materiálu
a nástrojů nutných pro vybudování zásobáren. Skupina prostuduje odhady a odsouhlasí
potřebnou finanční částku. Mezitím musíte využít všech možností k zakoupení nebo získání
potřebného materiálu dopředu, abyste zabezpečili okamžitou nutnou skladovací kapacitu.
3. Během období deště musí být zásoby skladovány na vyvýšených a suchých místech, aby se
zabránilo škodám způsobeným deštěm a termity. Dohližitelé skladišt' musí zabíjet termity,
uklízet skladiště a opravovat díry ve střeše. Údržba je nutná.
4. Po vybudování skladišt' musí být rychle vybudována jejich ochrana, což zahrnuje:
vybudování plotů, maskování, vykopání punji jam a položení min v okolí. I dočasná
skladiště musí být dobře zamaskována.

Podle nutných kritérií musí mít každý Distrikt množství skladišt', která mohou uschovat
určené zobží. Metody konstrukce je nutné pečlivě a vědecky studovat.
Skladiště musí být pro zásoby vhodná. Například:
- zásoby soli musí bát budovány v podzemí. Podlaha by měla být vyložena nylonem nebo
slámou. V nadzemních skladištích může být uloženo pouze malé množství soli.
- nasolené ryby by měly být uloženy v dřevěných vzduchotěsných sudech, měly by být
zakryty střechou.
- sklady rýže: kostra skladiště musí být vyvýšena nad povrch země.
- oblečení: vysoká skladiště s podlahou a bezpečnou střechou. Toto skladiště musí být
zakryto závěsy, aby se zabránilo přístupu světla k oblečením. Hned za nimi by měla být
vrstva nylonu nebo alespoň slaměnýcn došků, aby se zabránilo poškození deštěm. Vybavení
musí být postaveno na podstavcích, nesmí být přímo na podlaze.
Skladiště musí být utěsněno, aby se dovnitř nedostaly myši.
- benzín se musí skladovat ve sklepech.
- zásoby drog a léků musí být vybudovány stejně pečlivě jako sklady rýže. Léky musí být
umístěny na vysokém a suchém místě.

Kvůli vysokému počtu skladů musí být údržba soustředěná. Distrikty:
- pamatujte si počet skladišt' a zboží, jaké je v každém z nich.
- ved'te si jasné záznamy kvůli vydávání a přebírání zboží.
- velitelé jednotek musí řídit svá skladiště a pomoct jednotlivým buňkám.

Rekvizie a nákup, transport a uskladnění jsou tři důležité úkoly. U uskladnění je především důležitá údržba.

V minulosti byl transport prováděn dobře, ale v oblasti údržby se stále objevovaly nedostatky.

Na tento úkol byste se měli dobře připravit, protože v blízké budoucnosti budou vaši jednotce plynule dodávány zásoby ve velkém množství.


12. května 1966
Velitel Skupiny 84
/sú NGUYEN VAN HDK

 

přejít na hlavní stránku Dokumenty

zpět na Úvodní stránku