Hra Více hráčů

 

 

Položka Více hráčů - Původní Vietcong 1 doplněný datadiskem Fist Alpha - náhledy

 

výběr položky Více hráčů: Hra LAN po lokální (místní) síti, hra přes Internet, položka pro přímé spojení s herním serverem a uživatelské nastavení hráče

 

 

Položka Více hráčů - datadisk Fist Alpha

 

náhled na položku Více hráčů v datadisku Fist Alpha

 

 

Položka Hráč

 


zde má hráč možnost vybrat si jméno své postavy, její ztělesnění a pokrývku hlavy

 

zpět na Úvodní stránku

 

Náhled na seznam běžících herních serverů - Internet

 

běžící herní servery: Dedicated stálé, uživatelské veřejnosti přístupné i zaheslované. Vpravo možnost kombinace filtrování jednotlivých položek a možností.

 

 

Položka Přímé spojení

 

náhled na ukázku přímého spojení mezi připojujícím se uživatelem (hráčem) a herním serverem

formát zadání důležitých kritérií pro připojení: IP.IP.IP.IP:ČÍSLO PORTU

pokud je herní server zaheslován, je nutné doplnit i požadované heslo

 

 

Volba specializace vojáka a výběr zbraní na herním serveru

 

v této nabídce po připojení se na herní server si může hráč zvolit svou speciazlizaci (třídu) vojáka a hlavní zbraň

 

 

Pro přesnější popis tříd vojáků je k nalezení na:

Specializace vojáků

Pro přesnější popis jednotlivých položek Více hráčů je k nalezení na:

Položky Více hráčů

 

zpět na Úvodní stránku