Příkazy do konzole

 

 

    Zde se nacházejí pomocné příkazy pro ostatní hráče (vyjma pro administrátory herních serverů) do konzole. Seznam hráčů v konzoli, jaké mapy budou na herním serveru následovat, apod. .

Nejedná se v podstatě o žádné cheaty. Jde jen o informační příkazové směrnice pro každého hráče, který se připojí na jakýkoliv herní server.

 

 

    - Konzole se aktivuje středníkem ( ; ) hned pod tlačítkem Escape (Esc) - vedle tlačítka F1

        ( po druhém kliknutí středníku vyjede konzole zpět nahoru - zruší se )

 

- seznam hráčů a jejich identifikační trojmístné ID číslo se aktivuje příkazem list (uvádějte každý příkaz do konzole bez uvozovek)

    ( pozn.: tento příkaz slóží především k výkopu ze serveru složitějších nicků hráčů, kteří svým jednáním na herním serveru otravují hru ostatním )

 

- jaká mapa bude následovat po sóčasně hrané mapě zjistíte napsáním do konzole mllist ( MLLIST - neplést '' ll '' s velkým měkkým písmenem I, jsou to 2 písmena L ! )

 

- příkazem kick odstartujete hlasování o vykopnutí hráče, který by podle Vás měl být Vámi a ostatními hráči vyhozen z herního serveru (důvody: nadávky, TeamKilly, cheaty...) , to v případě, že není tamní administrátor přítomen

    ( v případě složitějšího nicku hráče můžete použít již výše zmíněné trojmístné ID číslo, takže formát pro výkop bude vypadat např. takto: kick 321 - nejdříve je ale nutné zadat příkaz list a poté až kick 321 )

kick = kick

321 = trojmístné ID číslo hráče místo nicku / přezdívky / jména

 

- příkaz pro přihlášení Elit'áka jako admin na dedicated serveru je startadmin(mezera)a heslo

- pro přihlášené administrátory: pro přepnutí na další mapu se používá nextmap

pro použití k přeskočení přes více map v maplistu, například z první na šestou se používá nextmap 5 , přičemž první založená mapa se bere v pořadí jako č. 0 (je taky možné přeskočit i na mapy předchozí - příklad: z desáté mapy na třetí - nextmap 2)

 

- k přidání času přímo na serveru slouží příkaz ve formátu mlchangeendrule X Y - přičemž X je pořadové číslo mapy na seznamu v založeném serveru a Y je čas v minutách

    Příklad:

zadejte v konzole příkaz mllist, aby se Vám zobrazil seznam nastavených map

    0) ThreeCanyons

    1) Stream

    2) NVABase

    3) Storm

    přidat čas na aktuálně hrané mapě NVABase: mlchangeendrule 2 time 30, přidat čas na aktuálně hrané mapě ThreeCanyons: mlchangeendrule 0 time 20

 

- seznam s administrátory na tamním serveru zjistíte příkazem listadmins

- hlasování o restart mapy aktivujete příkazem restartmap

- hlasování o změnu mapy takto - příklad pro Coop: mlchangecurmap NVABaseCoop time 30

                                                                        DM: mlchangecurmap NVABaseDM frags 30 / nebo time 40

                                                                        CTF: mlchangecurmap NVABaseCTF points 20

 

 

Příkazy pro hlasovou komunikaci na herním serveru

 

- příkaz pro zapnutí hlas. komunikace: set clnvoicechat 1 / vypnutí hlas. komunikace: set clnvoicechat 0

- aktivování pro náhled na seznam aktuálně připojených hráčů na voicechatu, příkaz: voicechatstatus