Pro začátečníky

 

 

    Tato podsekce slóží pro ty, kdo s Vietcongem začali nebo si neví rady s nastavením základních úkonů, jako jsou pohyby postavy ve hře, střelba, včetně nasazení nenadefinovaného bajonetu a dalších akcí, které hráč může při hře využít. Tato nastavení se vztahují jak pro Kampaň jednoho hráče, tak pro všechny části Výcvikového tábora a Hru Více hráčů.

Podsekce byla vytvořena jako reakce na skutečnost, že někteří nezkušení hráči nemají sebemenší tušení, kde co mají nastavený (většinou v nastavení původním) a kde se jednotlivé konkrétní akce vůbec nacházejí. Ukázky jsou použity pouze jako směrnice, co lze kde najít. Nejsou vypracovány do úplných detailů.

 

    Táto podsekcia slúži pre tých, kto s Vietkongom začali alebo si nevie rady s nastavením základných úkonov, ako sú pohyby postavy v hre, streľba, vrátane nasadenia nenadefinovaného bajonetu a ďalších akcií, ktoré hráč môže pri hre využiť. Tieto nastavenia sa vzťahujú ako pre Kampaň jedného hráča, tak pre všetky časti Výcvikového tábora a hry viacerých hráčov.

Podsekcie bola vytvorená ako reakcia na skutočnosť, že niektorí neskúsení hráči nemajú najmenšie tušenie, kde čo majú nastavený (väčšinou v nastavení pôvodnom) a kde sa jednotlivé konkrétne akcie vôbec nachádzajú. Ukážky sú použité iba ako smernica, čo sa dá kde nájsť. Nie sú vypracované do úplných detailov.

 

 

Hlavní MENU - Klikněte na žlutě označené slovo Nastavení v červené elipse

- - -

Hlavné MENU - Kliknite na žlto označené slovo Nastavení v červenej elipse

 

 

Pořadí jednotlivých položek / Poradie jednotlivých položiek:

Obecné

Video

Audio

Ovládání

Custom game

 

1)

Zde si navolte nastavení podle svého gusta

- - -

Tu si navoľte nastavenia podľa svojho gusta

 

2)

Zde si navolte úroveň detailů a efektů

- - -

Tu si navoľte úroveň detailov a efektov

 

3)

Ukázka volby zvukových vlastností, které si taky můžete změnit podle sebe

- - -

Ukážka voľby zvukových vlastností, ktoré si taky môžete zmeniť podľa seba

 

4)

Ovládání - Veškeré základy pohybů

- - -

Ovládání - Všetky základy pohybov

 

přejít na hlavní stránku Hra Více hráčů

zpět na Úvodní stránku

 

5)

Ovládání - volba rozšířených akcí - včetně bajonetu, který není nadefinován. Volbu pro nastavení bajonetu naleznete v položce Akce

- - -

Ovládání - voľba rozšírených akcií - vrátane bajonetu, ktorý nie je nadefinovaný. Voľbu pre nastavenie bajonetu nájdete v položke Akce

 

6)

Ovládání - nastavení pro myš

- - -

Ovládání - nastavenia pre myš

 

7)

Přímé přepínání všech částí her Vietcongu. Po přepnutí z jedné hry do druhé se zruší funkčnost konzole pro použití cheatů

- - -

Priame prepínanie všetkých častí hier Vietcongu. Po prepnutí z jednej hry do druhej sa zruší funkčnosť konzola pre použitie cheatov

 

 

Přidání herních serverů do položky Oblíbené

- - -

Pridanie herných serverov do položky Oblíbené

 

Přidání herního Vietcong serveru do položky Oblíbené je výhodné. Hráč poté nemusí hledat svůj vytipovaný server, kde rád hraje, mezi ostatními v seznamu herních serverů - v našem případě jsme pro příklad použili server ALPHA-TEAMU.CZ . Váš oblíbený server označte myší jedním kliknutím levého tlačítka a vlevo stiskněte položku červeně označenou elipsou a Vámi zvolený server bude přesměrován do Oblíbených. Poté stačí už jen obnovit aktuálně založené servery a Vy už nemusíte nic hledat. Pouze se Vám server zobrazí bud' jako online nebo bude nepřístupný v případě, že není spuštěn.

- - -

Pridanie herného Vietcong servera do položky Oblíbené je výhodné. Hráč potom nemusí hľadať svoj vytipované server, kde rád hrá, medzi ostatnými v zozname herných serverov - v našom prípade sme pre príklad použili server ALPHA-TEAMU.CZ . Váš obľúbený server označte myšou jedným kliknutím ľavého tlačidla a vľavo stlačte položku červeno označenú elipsou a Vami zvolený server bude presmerovaný do Oblíbené. Potom stačí už len obnoviť aktuálne založené servery a Vy už nemusíte nič hľadať. Iba sa Vám server zobrazí bud' ako online alebo bude neprístupný v prípade, že nie je spustený.

 

 

Takto bude vypadat Váš přidaný herní server do položky v Oblíbených. Samozřémě pokud je server zaheslován, tak je zapotřebí znalost hesla.

- - -

Takto bude vyzerať Váš pridaný herný server do položky Oblíbené. Samozrejme ak je server zaheslovaný, tak je potrebná znalosť hesla.

 

přejít na hlavní stránku Hra Více hráčů

zpět na Úvodní stránku