Specializace vojáků

 

 

    Zde se nachází popisy jednotlivých specializací (tříd) vojáků ve Více hráčích.

 

 

US ARMY

 

Voják

 

    ''Voják'' je nejvyváženější druh vojáka, který může používat množství zbraní, ale vyhýbá se těžkým nemotorným kulometům a odstřelovacím puškám. Díky tomu může s sebou může nosit zásobu granátů a munice. Dobrý voják vede útok s puškou, granáty a až se dostane blízko k nepříteli, vytáhne nůž. Vojáci tvoří páteř bojových týmů. Jsou to prostě klasičtí bigoši.

 

Kulometčík

 

    Tohle je velkej chlap s ještě větší bouchačkou - kulometem M60! (nebo taky Prasetem, jak mu vojáci často přezdívají) Poskytuje týmu těžkou palebnou podporu, dokáže během jediné minuty vystřílet do okolí 600 velkých kulek ráže 7,62 milimetru. Kulometčík je užitečný při obraně i útoku. Síla M60 společně s přesnou palbou zkušeného střelce nemá na bojišti protivníka. Váha M60 (plus nábojový pás) znamená, že normální vojáci pod nákladem ''Prasete'' kolísají a tak ho nosí ti velcí chlápci se šíleným výrazem v očích.

 

Odstřelovač

 

    Odstřelovači jsou velice přesní střelci, cvičení k dokonalosti, aby dokázali zabít kohokoli jediným výstřelem. Dokáží zasáhnout svůj cíl na kilometr daleko s ohromující přesností. Odstřelovač se přesouvá pomalu. Někdy sedí na jednom místě bez hnutí i několik dnů, močí si do kalhot a čeká na okamžik , kdy bude moct vystřelit jedinou smrtící kulku. Z tohoto důvodu se na tenhle úkol hodí chladní, vypočítaví jedinci. Během boje se odstřelovači většinou drží zpátky a vyhýbají se bezhlavému vběhnutí do akce. Čekají na svou chvilku...

 

Zdravotník

 

    Je to voják stejně jako všichni ostatní, ale většina členů se snaží být s tímhle chlápkem zadobře, protože když chytnete do břicha kulku z ''Ákáčka'', tak je to on, kdo vám bude zpátky cpát střeva do břicha. Každá vojenská jednotka potřebuje zdravotníka, ale ten s sebou musí nést i zbraň a bojovat jako všichni kolem, takže jeho práce patří mezi ty nejsložitější. Svůj čas rozděluje mezi střílení a obvazování svých kamarádů. Se svou výbavou čítající pušku nebo samopal, granáty a polní lékárnu patří mezi nejcennější členy týmu a stará se, aby byli všichni vojáci z jeho jednotky fit a připraveni bít nepřítele.

 

Ženista

 

    Ženista je technickým specialistou týmu, ale v boji jsou nejdůležitější jeho pyrotechnické znalosti, ve kterých je velmi dobře vycvičen. Dokáže rozeznat a používat tucty nejrůžnějších výbušnin - americké, sovětské, čínské i nejrůznější podomácku vyrobené. Je to chodící demoliční jednotka o jednom muži, připravená ničit mosty, baráky, vozidla a cokoli jiného, co se dá vyhodit do vzduchu. Dokáže samozřejmě velmi dobře střílet, ale dává přednost staré dobře Cé Čtyřce (dále jen C4). Kromě toho u sebe taky nosí velké zásoby munice pro ostatní členy týmu, což může znamenat rozhodující faktor pro úspěch dlouhých útočných i obranných operací. 

 

Radista

 

    I informace může být nejvíce smrtící zbraní. Radista je v určitém smyslu pomyslným nervovým centrem týmu. Jediné spojení mezi vojáky a všudepřítomnou ''Šestkou''. Má moc nad životem a smrtí. Může vám zachránit život, když přivolá dělostřeleckou salvu na nepříjemné kulometné hnízdo nepřítele. Ale pokud se při zadávání souřadnic splete tak o 100 metrů... Samozřejmě není vyzbrojený jenom svým rádiem nebo vysílačkou. Dává přednost brokovnicím nebo puškám, do boje se ale bezhlavě nevrhá. Ví, že pokud dostane on nebo jeho rádio zásah, ztratí jeho tým životně důležité spojení s velením.

 

 

VIETCONG

 

Bojovník


Všichni muži Viet Congu jsou bojovníci. Jsme všichni odvážní bojovníci, musíme soudruzi, abychom mohli zabíjet imperialistické Američany a sjednotit VietNam! Bojovníci Viet Congu dokáží zabíjet jakoukoli zbraní a pochopitelně i bez ní. Ale většinou používáme zbraně, které pro nás vyrábějí soudruzi ze Sovětského Svazu. Někdy také střílíme na nepřítele jeho vlastními zbraněmi a házíme na něj jeho vlastní granáty, které při boji ukořistíme. Soudruzi, musíme zvítězit! Za Stranu! Za Lid! Za VietNam!
 


Kulometčík


Tento soudruh je velmi, velmi silný. Musí být, nebot' je jeho úkolem nést a vést palbu na imperialistického nepřítele pomocí ''Ručnogo Puljemeta Děgtarjevova'', daru našich soudruhů ze Sovětského Svazu. Tento kulomet je mocná zbraň, jedna z nejlepších, kterou proti našim nepřátelům máme! Pokud se kapitalisté pokusí zaútočit na vesnici bráněnou soudruhem kulometčíkem, budou za prvé velmi překvapení a za druhé velmi mrtví.
 


Odstřelovač


Soudruh snajper je velmi dobrý střelec, který tvrdě trénuje své ruce i zrak. Většinou bývá vyzbrojen vynikajícím výrobkem soudruhů dělníků ze Sovětského Svazu, Snajperskajou Vintovkou Dragunova, někdy ale také staršími přesnými puškami (pochopitelně také výrobky sovětského lidu) jako je kupříkladu Mosin. Soudruh snajper je pro nepřítele smrtícím stínem vždy, když je někdo z těchto skvělých soudruhů nablízku, třesou se imperialisti hrůzou před spravedlivým hněvem komunistické strany Vietnamu. Odstřelovač si většinou zvolí bezpečné místo, odkud má dobrý výhled. Útočí na cíle velmi vzdálené, ale málokdy mine. Jeho mocná, ale pomalu střílející zbraň není příliš vhodná na normální boj a tak se soudruh odstřelovač nerad vrhá do boje po hlavě.
 


Zdravotník


My, soudruzi z Viet Congu jsme silní a tvrdí bojovníci, ale občas potřebujeme bac-si, který soudruhy zraněné kapitalistickou zlovůlí obváže. Soudruzi zdravotníci jsou odvážní muži, kteří beze strachu odtáhnou zraněné soudruhy z nebezpečí a postarají se o ně, ale také dokáží použít svou osobní zbraň a rány místo léčení také rozdávat. Každý soudruh zdravotník se už rozloučil s mnoha zavražděnými soudruhy a mnoha jiným zachránil život. Přesto jde se svými soudruhy stále do předních linií boje! Sám je také dobrý bojovník, vyzbrojený puškou a granáty rozsévá smrt mezi imperialistickými žoldáky.
 


Sapér


Američané si myslí, že nás mohou porazit svou kapitalistickou technologií, která stejně pokulhává za posledními objevy sovětských vědců, ale velice se pletou! Každý soudruh patřící do Viet Congu by měl být vycvičen v používání a vyrábění výbušnin. Vzniklé bomby možná vypadají na první pohled primitivně, ale jejich smrtící síla je obrovská! Sapér je vládcem výbuchu, soudruzi a také vládcem strachu, nebot' imperialisté snažící se pokořit lid VietNamu z něj mají oprávněnou hrůzu! Kromě svých výbušných zařízení je také vybaven dobrou puškou, aby se mohl bránit. A také, jelikož je to muž silný i tělem, nosí zásobu munice pro ostatní soudruhy.
 


Radista


Ačkoli je na našich misích používání rádia nebezpečné soudruzi, protože Američané mají dobré stroje, pomocí kterých dokáží naše vysílání odhalit a zaměřit, někdy rádia potřebujeme. Soudruh radista nese na zádech své rádio a je vycvičen v jeho používání, nejenom pro komunikaci s ostatními soudruhy, ale kupříkladu také k řízení minometné palby! Velmi nepříjemné překvapení pro kapitalistické posluhovače! Soudruh radista a jeho rádio jsou velice cenní, proto se většinou zdržuje v týle, ozbrojený pouze brokovnicí nebo puškou.

 

přejít na hlavní stránku Hra Více hráčů

zpět na Úvodní stránku