Taktika obrazem

 

    Zde se nachází pár příkladů jednoduchých schémat, která slóží jako ukázky pro správnou kooperaci při vzájemném se krytí spoluhráčů i správný směr poskytování krycí palby nebo palebné podpory pěšáků i odstřelovačů.

Jak už je zmíněno pouze písemně v sekci O nás - podsekce Styl hry na serveru , tak naše Elita postupuje systémem vzájemných krytí. A to hlavně v případech nebo situacích, kde je tento systém kooperace nejdůležitější pro vyvarování se chaotickému nebo unáhlenému (rambo stylu) způsobu hry.

Každý Elit'ák nebo známý přátelský hráč by aspoň semtam spontánně mohl tuto strategii dodržovat!

 

    Tu sa nachádza zopár príkladov jednoduchých schém, ktoré slúži ako ukážky pre správnu kooperáciu pri vzájomnom sa krytia spoluhráčov aj správny smer poskytovanie krycej paľby alebo palebnej podpory pešiakov aj ostreľovačov.

Ako už je zmíněno iba písomne v sekcii O nás - podsekcie Štýl hry na serveri , tak naša Elita postupuje systémom vzájomných krytie. A to hlavne v prípadoch alebo situáciách, kde je tento systém kooperácie najdôležitejšie pre vyvarovanie sa chaotickému alebo unáhlenému (rambo štýle) spôsobu hry.

Každý Elit'ák alebo známy priateľský hráč by aspon semtam spontánne mohol túto stratégiu dodržiavať!

 

 

Křížové krytí

 

Každý kryje protější stranu svého spoluhráče

- - -

Každý kryje protiľahlú stranu svojho spoluhráča

 

 

 

Krytí medika a ženisty

 

Krytí medika, který Vás obvazuje nebo ženisty dodávající munici.

- - -

Krytie medika, ktorý Vás obväzuje alebo ženistov dodávajúce muníciu.

 

 

 

2 vojáci schovaní za stejným rohem

 

Jeden voják (klečící) si hlídá zamířenou zbraní levou stranu a druhý spoluhráč stojící za ním protější stranu pravou.

- - -

Jeden vojak (kľačiaci) si stráži namierenej zbraní ľavú stranu a druhý spoluhráč stojace za ním protiľahlú stranu pravú.

 

 

 

Krytí spoluhráče, který se chystá hodit granát

 

Hráč chystající se hodit granát se nemůže bránit v blízkosti nepřítele a proto by ho měl spoluhráč zamířením zbraně krýt. Oba sou schovaní za kládou.

- - -

Hráč chystajúci sa hodiť granát sa nemôže brániť v blízkosti nepriateľa a preto by ho mal spoluhráč zamierením zbrane kryť. Obaja sou schovaní za kladou.

 

 

 

Krytí spoluhráče, který se přesouvá za balvan

 

Hráč kryje svého přemíst'ujícího se spoluhráče zamířením zbraně nebo střelbou na pozice nepřítele.

- - -

Hráč kryje svojho premíst'ujucího sa spoluhráča zamířením zbrane alebo streľbou na pozície nepriateľa.

  

 

 

Krytí spoluhráče pomocí odstřelovače

 

Odstřelovač kryje spoluhráče, který se potokem snaží probít blíže k nepříteli, aby měl větší šanci na menší vzdálenost nepřítele zlikvidovat. Druhý spoluhráč vedle ostřelovače kryje tohoto vojáka na dálku bez optické odstřelovačky.

- - -

Ostreľovač kryje spoluhráča, ktorý sa potokom snaží prebiť bližšie k nepriateľovi, aby mal väčšiu šancu na menšiu vzdialenosť nepriateľa zlikvidovať. Druhý spoluhráč vedľa ostreľovača kryje tohto vojaka na diaľku bez optickej odstreľovačky.