Náhled map - 1. část

 

 

    V této podsekci se nacházejí náhledy na herní Coop i DM mapy. Jsou zde pouze základní mapy z Vietconga 1 a datadisku Fist Alphy - nikoliv uživatelské. Podsekce má 2 části. U každé mapy je uveden anglický název z položky Více hráčů přímo ve hře Vietcong a v uvozovkách český název z misí Kampaně jednoho hráče.

 

Ambush - mise ''Velký bahenní úklid''

 

Bridge - Mise ''Most'' - Fist Alpha

 

HamburgerHill - Mise ''Dobývání kopce''

 

IndianCountry - Indiánské území, doplňková mapa datadisku Fist Alpha

 

Jarai - Mise ''Operace Zlatý dar'' - Fist Alpha

 

Moorland - Bažina, mapa z rychlé bitky - Fist Alpha

 

Nui Pek - Tábor US Special Forces, Mise ''Útok na Nui Pek'' - Fist Alpha