Jak se dostat mezi nás?

 


 

    Stačí mít v sobě cit a týmového ducha se smyslem pro Coop. Být komunikativní, přátelský a po případném zařazení mezi nás soudržný ve hře i na webu s Elitou (Elit'áckým Kolektivem). Také se vyžaduje respekt k ostatním hráčům a jednání v chatu ve hře i v Knize návštěv na úrovni, jakoby hráč jednal s ostatními osobně.

Hráč se k nám může dostat až po pár nebo častěji několika hrách, kdy se projevují různé sympatie a antipatie a na základě sympatií je hráči nabídnuto, jestli by chtěl hrát s náma pravidelněji a tudíž se třeba i ''zařadit'' mezi nás. V opačném případě antipatií samozřémě nepřichází přijímání mezi nás v úvahu!

 

 

Stručná kritéria pro přijetí do Elit'áckého kolektivu:

 

    - hráč by měl mít minimálně 16 let ( tolerují se někdy i výjimky 15 let, ale níže už ne! )

    - komunikativní jazyky sou zde pouze čeština a slovenština

    - hráč je přijat pouze s jeho souhlasem, nemůže být do Elity vysloveně nucen pod nátlakem

 ( pozn.: nejčastěji ale o přijetí nového člena rozhoduje administrátor herního serveru - Joe Crocker_cz )

 

    - jak je už zmíněno v úvodních odstavcích zde napsaných výše, tak hráč může být přijat hned po pár odehraných mapách nebo až po delší době ( záleží opět na charakteru hráče a jeho stylu hry )

    - většina Stálých členů jsou známí hráči delší dobu: několik měsíců nebo i dlouholetí

    - hráč MUSÍ dodržovat pravidla herního serveru a to i v rozepsaných větách v podsekcích ''O nás''

    - nováček může mít komunikační program Skype, přes který se společně bavíme a sme jako Elita v hlasovém kontaktu. Ale komunikuje se s ním přes něj spíše až po nějakém čase.

    - do Elit'áckého Kolektivu může být přijat jak samostatný hráč, tak i člen jakéhokoliv klanu nebo jiné Vietcong komunity

    - hráč musí taky pro přijetí sóhlasit se zveřejněním svých dvou osobních údajů ( jenom město / obec, odkud pochází, nebo případně sóčasné bydliště ) a rok jeho narození. Tyto údaje hráč zašle webmasterovi na E-Mail, který je uvedený na Úvodní stránce tohoto webu

!!! pochopitelně po žádným hráči není vyžadována komplet celá adresa bydliště !!!

určitá část anonymity zůstává zachována !

 


Nebereme mezi sebe hráče, kteří by nechtěli respektovat jasně vypsaná pravidla, která jsou k nalezení v sekci O serveru a pravidlech. Dále pak ty, kteří svým nevhodným vystupováním narušují soudržnost a pohodu při hře. A to jak za přítomnosti Elit'áků na herním serveru, tak i cizích hráčů. Vietcong je sice jen hra jako každá jiná a určité věci je potřeba brát s nadhledem, nicméně na druhou stranu netolerujeme škůdce, nesympaticky chovající se nebo drze a arogantně jednající hráče, naschvál nebo jen tak pro zábavu TeamKillující své spoluhráče atd. . Tyto hráče dělající různé excesy v žádném případě nepreferujeme! Taky v žádném případě nebereme mezi sebe hráče, kteří ''škemrají'' ( i opakovaně ) o to se dostat do našeho přátelského kolektivu!

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

Ako sa dostať medzi nás?

 

    Stačí mať v sebe cit a tímového ducha so zmyslom pre Coop. Byť komunikatívny, priateľský a po prípadnom zaradení medzi nás súdržný v hre aj na webe s Elitou (Elit'áckým Kolektívom). Tiež sa vyžaduje rešpekt k ostatným hráčom a rokovania v chate v hre aj v Knihe návštev na úrovni, akoby hráč rokoval s ostatnými osobne.

Hráč sa k nám môže dostať až po pár alebo častejšie niekoľkých hrách, kedy sa prejavujú rôzne sympatie a antipatie a na základe sympatií je hráčovi ponúknuté, či by chcel hrať s nami pravidelnejšie a teda sa treba aj ''zaradit' '' medzi nás. V opačnom prípade antipatií samozřemě neprichádza prijímania medzi nás do úvahy!

 

 

Stručná kritériá pre prijatie do Elit'áckého kolektívu:

 

    - hráč by mal mať minimálne 16 rokov ( tolerujú sa niekedy aj výnimky 15 rokov, ale nižšie už nie! )

    - komunikatívna jazykmi sou tu iba čeština a slovenčina

    - hráč je prijatý iba s jeho súhlasom, nemôže byť do Elity vyslovene nútený pod nátlakom

(Pozn.: najčastejšie ale o prijatí nového člena rozhoduje administrátor herného servera - Joe Crocker_cz)

 

    - ako je už spomenuté v úvodných odsekoch tu napísaných vyššie, tak hráč môže byť prijatý hneď po pár odohraných mapách alebo až po dlhšej dobe (záleží opäť na charaktere hráča a jeho štýlu hry)

    - väčšina Stálych členov sú známi hráči dlhšiu dobu: niekoľko mesiacov alebo aj dlhoroční

    - hráč MUSÍ dodržiavať pravidlá herného servera a to iv rozpísaných vetách v podsekciách ''O nás''

    - nováčik môže mať komunikačný program Skype, cez ktorý sa spoločne bavíme a sme Elita v hlasovom kontakte. Ale komunikuje sa s ním cez neho skôr až po nejakom čase.

    - do Elit'áckého Kolektívu môže byť prijatý ako samostatný hráč, tak aj člen akéhokoľvek klanu alebo iné Vietcong komunity

    - hráč musí taky pre prijatie sóhlasit so zverejnením svojich dvoch osobných údajov ( iba mesto / obec, odkiaľ pochádza, alebo prípadne sóčasné bydliska ) a rok jeho narodenia. Tieto údaje hráč pošle webmasterovi na E-Mail, ktorý je uvedený na Úvodnej stránke tohto webu

!!! pochopiteľne po žiadnym hráči nie je vyžadovaná komplet celá adresa bydliska!!!

určitá časť anonymity zostáva zachovaná!

 

 

Neberieme medzi seba hráčov, ktorí by nechceli rešpektovať jasne vypísaná pravidlá, ktoré sú k nájdeniu v sekcii O serveri a pravidlách. Ďalej potom tých, ktorí svojím nevhodným vystupovaním narušujú súdržnosť a pohodu pri hre. A to ako za prítomnosti Elit'áků na hernom serveri, tak aj cudzích hráčov. Vietcong je síce len hra ako každá iná a určité veci treba brať s nadhľadom, avšak na druhú stranu netolerujeme škodca, nesympaticky chovajúci sa alebo drzo a arogantne konajúce hráča, naschvál alebo len tak pre zábavu TeamKillující svojich spoluhráčov atď. Týchto hráčov robiaci rôzne excesy v žiadnom prípade nepreferujeme! Taky v žiadnom prípade neberieme medzi seba hráčov, ktorí sa dožadujú (aj opakovane) o to sa dostať do nášho priateľského kolektívu!

 

Ďakujeme za pochopenie!

přejít na hlavní stránku O nás

zpět na Úvodní stránku