Styl hry na serveru

 

Styl hry na serveru aneb krédo naší Elity
Jedna z věcí, proč hrajeme Kooperativní mód je ta, že preferujeme a koordinujeme vzájemnou spolupráci ve hře. Z pohledu naší Elity můžeme rozdělit styl hry na tři skupiny:

> týmová hra

> pozvolná týmová hra

> rambo styl

Abychom si ujasnili druhý pojem za zobáčkem, který se váže k naší Elitě: Jedná se o náš způsob hry v Coopu. Žádné bezhlavé lítání po mapě proti jednotkám Vietcongu. Ale také žádné vyloženě přehnané taktizování a přesouvání se přes celou mapu v pokleku se zamířenou zbraní - přesně něco mezi tím. Nejedná se tedy ani o stylu hraní na různých Vietcong Teamrespawnových serverech.

Na Crocker's Public Serveru. [CZECH] se postupuje systémem vzájemných krytí, pomáhání si navzájem, komunikace, tolerance a slušného chování. Pokud toto někdo vyloženě nechce akceptovat (včetně Administrátora), nemá mezi námi co dělat! Vietcong je už natolik stará hra a počet hráčů se jen tak tak udržuje v určité normě, že je zbytečné nechat si kreténama kazit hru! Jinými slovy nebudeme hrát Vietcong všichni věčně! Takže dokud je tu naše Elita spoluhráčů, kteří se dobře navzájem uzpůsobili a také systému naší hry, je potřeba toho využít, dokud nás to bude bavit! A abychom byli úplně upřímní, za rambo styl konkrétního hráče se ze serveru nevykopává. Určitý styl preferujeme - nicméně ostatním nevnucujeme, pouze doporučujeme. Je každého věcí, jak bude hrát. Jinak s debilama a různými parazity se rozhodně nemazlíme a ze serveru vyhazujeme!

Jak už bylo řečeno, tak mohou se k nám připojovat i cizí hráči. Ovšem vítáme mezi sebou pouze ty, kteří si chtějí dobře zahrát. Opravdu nejsme zvědaví na ty, co budou jen kazit hru, teamkillovat, urážet a dělat různé nesmyslné provokace, které vždy skončí kickem nebo BANem! Každopádně tip na stránky nedostává každý návštěvník (týká se to jen CZ a SK hráčů, jelikož tyto stránky mají spósta omezení, jako je úprava pozadí stránek, hudba v pozadí a funkce více jazyků). Cizojazyční hráči téměř pozvánku na web nedostávají a to většinou právě kvůli jazykové bariéře. Nicméně ono taky záleží na tom, jakým působí hráč dojmem.

Takže do Elity přátel se nemůže dostat každý a určitě né hned na první potkání. Záleží čistě na sympatiích a taky na projevu ve hře. Vietcong je sice jen pro naše odreagování a je to hra jako každá jiná. Nicméně už jen to, že spósta z nás ho hraje veskrze už tak dlóho - něco už znamená. Té hry si všichni vážíme! Možná by se dalo konstatovat, že je téměř zázrakem, že si ho ještě po netu dnes zahrajeme při dnešních mnohem lépe vymakaných hrách, co se týče grafiky, různých možností, funkcí atd. . A těmto hrám Vietcong objektivně rozhodně nemůže konkurovat. V čem však ostatní dnes moderní střílečky nemůžou konkurovat VC, je právě celkové Vietcong prostředí, animace a efekty, které si jsou zkrátka ''své''.

 

Schématické ukázky s obrázkama jsou k dispozici v sekci Hra Více hráčů - podsekce Taktika obrazem .

 

 

 

Jedna z vecí, prečo hráme Kooperatívny mód je tá, že preferujeme a koordinujeme vzájomnú spoluprácu v hre. Z pohľadu našej Elity môžeme rozdeliť hráča na tri skupiny:

 

> tímová hra

> pozvol'ná tímová hra

> rambo štýl

 

Aby sme si ujasnili druhý pojem za zobáčikom, ktorý sa viaže k našej elity: Jedná sa o náš spôsob hry v Coopu. Žiadne bezhlavé lietanie po mape proti jednotkám Vietcongu. Ale tiež žiadne vyložene prehnané taktizovania a presúvanie sa cez celú mapu v pokľaku sa namierenej zbraňou - presne niečo medzi tým. Nejedná sa teda ani o štýle hrania na rôznych Vietcong Teamrespawnových serveroch.

Na Crocker's Public Servera. [CZECH] sa postupuje systémom vzájomných krytie, pomáhanie si navzájom, komunikácia, tolerancia a slušného správania. Ak toto niekto vyložene nechce akceptovať (vrátane Administrátori), nemá medzi nami čo robiť! Vietcong je už natoľko stará hra a počet hráčov sa len tak tak udržuje v určitej norme, že je zbytočné nechať si kreténama kaziť hru! Inými slovami nebudeme hrať Vietcong všetci večne! Takže kým je tu naša Elita spoluhráčov, ktorí sa dobre navzájom prispôsobili a tiež systému našej hry, je potreba toho využiť, kým nás to bude baviť! A aby sme boli úplne úprimní, za rambo štýl konkrétneho hráča sa zo servera nevykopává. Určitý štýl preferujeme - však ostatným nevnucujeme, iba odporúčame. Je každého vecou, ako bude hrať. Inak s debilama a rôznymi parazitmi sa rozhodne nemazlíme a zo servera vyhadzujeme!

Ako už bolo povedané, tak môžu sa k nám pripájať aj cudzí hráči. Ovšem vítame medzi sebou iba tých, ktorí si chcú dobre zahrať. Naozaj nie sme zvedaví na tie, čo budú len kaziť hru, teamkillovat, urážať a robiť rôzne nezmyselné provokácie, ktoré vždy skončia kick alebo Bane! Každopádne tip na stránku nedostáva každý návštevník. (týka sa to len CZ a SK hráčov, pretože tieto stránky majú spostu obmedzenia, ako je úprava pozadie stránok, hudba v pozadí a funkcie viacerých jazykov). Cudzojazyčný hráči takmer pozvánku na web nedostávajú a to väčšinou práve kvôli jazykovej bariére. Avšak ono taky záleží na tom, akým pôsobí hráč dojmom.

Takže do Elity priateľov sa nemôže dostať každý a určite nie hneď na prvý počkanie. Záleží čisto na sympatiách a taky na prejave v hre. Vietcong je síce len pre naše odreagovanie a je to hra ako každá iná. Avšak už len to, že spostu z nás ho hrá naskrz už tak dlohé - niečo už znamená. Tej hry si všetci vážime! Možno by sa dalo konštatovať, že je takmer zázrakom, že si ho ešte po nete dnes zahráme pri dnešných oveľa lepšie vymakaných hrách, čo sa týka grafiky, rôznych možností, funkcií atď. A týmto hrám Vietcong objektívne rozhodne nemôže konkurovať. V čom však ostatní dnes moderné strieľačky nemôžu konkurovať VC, je práve celkovej Vietcong prostredie, animácie a efekty, ktoré sú si skrátka ''svoje''.

 

Schematické ukážky s obrázkami sú k dispozícii v sekcii Hra Viacerých hráčov - podsekcie Taktika obrazom .

 

 

přejít na hlavní stránku O nás

zpět na Úvodní stránku