O serveri a pravidlách

 

Naše herné servery:

 

 Vlastnosti a nastavenia:

 

 Meno servera: Bývalý Crocker's Server. [CZECH REP.] - Nový ---> Crocker's Public Server. [CZECH]

 Krajina: Česká republika

 Herná verzia: v1.60

 Typ servera: Užívatel'ský (žiadny dedicated, server nejede 24 hodín denne)

 Server zaheslovaný: Nie

 Vietnam mód: Podl'a rozhodnutia Admina

 Herná aktivita módov: 1. Coop, 2. DM

 Nastavená obtiažnost': 3. v poradí - Ťažká

 Anticheat hradba (zabezpečenie servera): Všetky verzie, vrátane 206 - vypnuté

 Max. nastavený ping: 120

 Metóda oživenia: Bez meškania

 Nastavená nečinnosť hráča na mape: 14 minút. Po tomto limite neprítomnosti je hráč autovykopnut zo servera, avšak sa môže znova pripojit'

 St'ahovanie užívatel'. máp priamo zo servera: Zapnuté

 Hlasovanie o reštart alebo zmenu mapy: Vypnuté

 Hranie máp: Pôvodné aj užívateľské

 Kompatibilita hry: Vietcong 1 + datadisk Fist Alpha

 

 

Druhý server

 

 Meno servera: Elit'acky Server. [CZ a SK]

 Krajina: Česká republika

 Herné verzia: v1.60

 Typ servera: Dedicated server

 Server zaheslovaný: Nie

 Vietnam mód: Striedavo

 Nastavená obtiažnosť: 3. v poradí - Ťažká

 Max. nastavený ping: 120

 Metóda oživenia: 60 sekund

 Nečinnost' hráča: 16 minút

 Administrátori: Elit'ácký Kolektív a členovia Alpha Teamu

 

========================================

 

Výber špecializáciou vojaka:

Vojak    -    neobmedzený

Medik    -    1 (vo výnimočných prípadoch 2)

Ženista    -    2

Gul'ometník    -    neobmedzený

Ostrel'ovač    -    2

 

Jediné, čo je zakázané, je radista! A to z dôvodu brzdení a obťažovania hry a taky, že si ho väčšinou berú decká. Ty si s ním hrajú, koľkokrát ani neupozorní na nálet a né každý upozornenia dbá. Každý si chce zastrieľať a né čakať, až si niekto pustí nálet. Inými slovami je radista nebezpečný a akurát je na obtiaž ostatným hráčom. Zakázaný radista je dobrý nápad pre skvalitnenie a ubezpečenie hry.

Radista sa povoľuje len v úplne výnimočných prípadoch!

Väčšina nastavení sou pre oba servery identická.

Na oba servery sa taktiež vzt'ahujú nižšie vypísaná pravidlá!

 

späť na Úvodnú stránku

 

Pravidlá herných serverov

 

Každý hráč, ktorý sa na herný server pripojí, by mal aj nemusí pozdraviť. Avšak je to slušnosť a nie je to na škodu. Pozdrav trochu napovie, ako slušní, komunikatívne a poprípade vnímaví hráči ste.

Pravidlá sú uvedené v nasledujúcich riadkoch, ktoré každý hráč (i Administrátor a Elit'ácký Kolektív) musia dodržiavať po pripojení sa na herný server!

 

Na serveri je prísne zakázané:

 

1) spamovať, obťažovať, čiže aj'' tapetovať'' nezmyselne obrazovku vlastnými příkazama ostatným hráčom, ktoré dotyčný hráč opakuje niekoľkokrát za sebou! Za toto počínanie nasleduje kick! Administrátor taky môže vinníka napomenót a v prípade pokračovania tohto spamu alebo dokonca úmyselných schválnosti udeliť tiež kick alebo štandardné 4 hodinový ban! Môže byť tiež udelený permanentný ban v prípade, keď hráč sa začne správať arogantne.

 

2) zabíjať úmyselne ostatné spoluhráča alebo len tak zo zábavy - kick!

 

3) ak hráč nechtiac zabije svojho spoluhráča, tak nič sa nedeje - stane sa. Avšak previnilec by sa mal ospravedlniť z hľadiska slušnosti! Ak sa tak nestane, nasleduje kick ako napomenutie! (v sekcii Ostatní v 1. časti sú ohľadom tohto pravidla vypísané všetky podrobnosti)

 

4) nie je dôrazne odporúčané pokúšať Administrátorovu trpezlivosť! Každý Administrátor si na svojom serveri stanovuje určité pravidlá, ktoré musí on a aj jeho návštevníci herného servera dodržiavať, takže za prípadné provokácie alebo dokonca úmyselný TK (TeamKill) na Administrátora sa udeľuje PERMANENTNÉ BAN! Týka sa to hlavne chvíľ, kedy Administrátorova postava nie je aktívna.

Takže je hráčom doporučované, aby nerobili zbytočne problémy, rozbroje a nebavili sa ani pokusy strieľaním na neho, bodaním, pokladaním odistených granátov alebo pokladaním drôtu pasce a míny Claymore aj na ďalšie vlastné spoluhráčov! Proste to nerobte!

 

5) zákaz akýchkoľvek cheatov je samozrejmosťou. A ak to niekto bude predsa len skúšať, tak nespoliehajte na to, že sa na to nepríde! Za toto previnenie nasleduje kick alebo permanentný BAN!

 

6) hráči musia Administrátora rešpektovať a taktiež on návštevníkov! Administrátor servera sa snažia byť tolerantní k ostatným a nesnaží sa správať nad nimi povýšene. Plní len určitú úlohu autority.

 

7) Administrátor nikdy nevykopává hráčov zo servera bezdôvodne! A ak je hráč vykopnutý z hry, nie je povinnosť Administrátora tesne pred týmto úkonom previnilcovi čokoľvek dopredu zdôvodňovať.

 

8) o max nastaveným pingu: ak sa hráč s pingom nad určeným limitom opakovane pripája, Administrátor má právo dotknutého zaBANovat bud' s limitom (na hodiny) alebo udeliť permanentný ban. Aby hráč pochopil, že nemá cenu sa naivne pripájať, keď sa jeho zlý ping nevlezie pod nastavený limit!

 

9) hráč nesmie kopírovať prezývky ostatných hráčov! (a je úplne jedno, či kopíruje návštevníka alebo Administrátora) Za vydávanie sa / kopírovanie ostatných hráčov kick, alebo ban! Za kopírovanie Administrátora rovno permanentný ban!

 

10o použití nasadenie bajonetu: využívajte ho iba na vhodných miestach a vo vhodných mapách, ako je napríklad NVABase a iné mnohé d'alšie. A hlavne dávat' pozor, aby nedošlo k vážnemu zranenia spoluhráča alebo dokonca k nechcenému TeamKillu, ak ste blízko pri sebe, pretože pichnutie bajonetom má za následok väčší rozsah zranenia alebo usmrtenia, ako nôž alebo na strane Vietcongu dýka!

 

11) Elit'ácký Kolektív preferuje tímovú hru! Podrobné vysvetlenie: Nie je po nikom vyžadované, aby sa plazil cez celú mapu v pokľaku sa namierenej zbraní na líci. Je tým myslené spolupráce krycej paľby, spolupráca medika a ženistov - všetka nepísané, však logická stratégia. Ak niekto chce hrať rambo štýlom a ignoruje ostatné (hrá sám pre seba), tak v tomto prípade sa hráč zo servera nevykopává. Každého hráča je vec, ako hrá. Avšak prispôsobenie sa určitému nášmu štýlu hry je vítané.

 

12) špeciálny zákaz výhradne len pre mód DM na všetkých mapách: hráč, ktorý nájde na mape odstreľovačky s teleskopom, s ňou NESMIE kempovať! Aby to nemal také jednoduché, musí s ňou behať po mape ako všetci ostatní hráči. Ak pravidlo poruší, nasleduje kick! Popravde pripúšťam, že je asi absurdné za tohle vykopávať, avšak také je stanovené pravidlo, aby si herni boli všetci rovní. Za nedodržanie ako napomenutie kick.

 

13) urážanie ostatných hráčov je riešené napomenutím od Administrátora. A v prípade pokračovania nadávok / navážania sa nasleduje kick alebo ban a to bud' štandardné 4 hodinový alebo rovno permanentný!

 

14) je prísne zakázané naťahovať drôt pasce najčastejšie v blízkych miestach, Ako je Objavovanie sa hráčovho na štartoch kazdy mapy. Nie je ani povolené pulovr pasce naťahovať na cestách, kde hráči počas hrania prechádzajú od štartu mapy smerom k nepriatel. Cesta musí byť pre pohodlím voľné! Drôt pasce je povolené používať len v priamých oblastiach, kde sa pohybuje nepriatel. Za natiahnutie drôtu na zakázaných miestach, prípadne zranením sa o neho ALEBO zabitie spoluhráča je kick! To isté platí o Mine Claymore!

 

15) keď je hráč zranený alebo potrebuje muníciu, zavolá si príslušného vojaka, ale zastaví sa a čaká na neho, popr. mu ide pár metrov naproti! Ak je hráč pod paľbou nepriateľov, snaží sa (ak je to vzhľadom na okolnosti možné) čo najrýchlejšie sa stiahnuť do bezpečia. Navyše by mal ako seba tak aj príslušného vojaka, ktorý ho obsluhuje, kryť pred nepriateľom.

 

16) je tiež hráči zakázané v móde Coop s triedou ženistov sa baviť neustálym hádzaním granátov po nepriateľovi a obťažovať tak varovnými výkrikmi sluch, sústredenosť a bezpečnosť spoluhráčov v hre! Bez ohľadu na to, že toto vytrvalé hádzanie granátov má účinnosť zabíjanie nepriateľa! V prípade porušenia napomenutie Administrátorom, po ďalších neuposlúchnutie kick!

 

17) ak Administrátor zistí, že sa niekto pokúšal nabúrať v konzole do admin. správy (väčšinou aj cez neznalosť heslá), dostane previnilec permanentný ban, ak je na serveri ešte prítomný! Hráč si má hľadieť hry a né sa pliesť zbytočne do vecí, ktoré sa ho vôbec netýkajú!

 

18) za neodôvodnené, provokatívne alebo len tak zo zábavy spustené hlasovanie o vykopnutie iného hráča je sám'' votující'' (zakladateľ hlasovanie) vyhodený zo servera!

 

19) každý užívateľ-začiatočník, ktorý nepozná prostredie Vietcongu, by sa mal po pripojení na herný server hlavne pri Coop zo všetkého najskôr opýtať, čo sa hrá za konkrétny herný mód. Nikdy nie naopak, že najskôr sníme najbližší US postavu v domnení, že je to nepriateľ a pri tomto omyle sa až potom pýtať, proti komu sa hrá! Tento unáhlený, nezodpovedný a omylní krok vedie vždy k rozčúlení vlastného zabitého hráča! Mmj. je úplne logické, že ak neviem čo robiť, radšej sa spýtam najprv ostatných, než začnem strieľať okolo seba!!!

 

20) vo chvíli, kedy je v Coopu zabitý posledný Kong, je prísne zakázané po skončení kola pri objavenej hláške pod hornou časťou obrazovky ''US ARMY VÍTĚZÍ'' strieľat' ''zo srandy'' vlastnej spoluhráčov! Pri tejto hláške si totiž každý rád > na oslavu < len tak zastriela. Hráč si takto zablbnúť môže, ale mal by sa vyvarovať, at' už úmyselne alebo omylom trafiť svojich spoluhráčov! V prípade neopatrnosti dôjde k napomenutiu od Administrátora! 

 

21) administrátor po svojom uváženia si vyhradzuje právo vykopávať tie hráča hneď po pripojení na server, ktorých nicky naznačujú provokáciu už od pohľadu a u ktorých je predpoklad, že budú vykonávať veci, ktoré sa nijako nezlučujú s normálnym hraním a adekvátnym správaním. Príklad pre tieto nicky: Teamkiller, sadomaso zmrdi!!! , timovy zabijak, vylizana pica, dementní magor, KOKOT z Vietnamu a podobne...

 

22) je zakázané taky úmyselne ''kuchat'' svojich spoluhráčov nožom, mačetou a pokladať k nim z provokácie odistené granáty, naťahovať drôty pascí okolo spoluhráča alebo mínu Claymore! Za toto počínanie nasleduje väčšinou kick a alebo rovno ban!

 

23) nesnažte sa za každú cenu zabiť Konga, ak má spoluhráč už pred vami zameranú zbraň a čaká, až nepriateľ vylezie. V žiadnom prípade mu nelezte pred mušku! Tohle vedie najčastejšie k nechcenému TK (TeamKillu) na Vás a to je potom chyba Vaše! Preto radšej nikam neponáhľajte, počkajte a radšej sa semtam rozhliadnite, kto je práve v pohotovostnom stave sa zbraní na líci, než aby ste spoluhráči vliezli do trajektórie zamerania. Naozaj to nie je príjemné. A lepšie je mať menej nastrieľaných Kongom a väčší pôžitok z tímovej koordinácie, než sa pliesť si navzájom do zamierenie. V prípade tohto vyhotovenia nasleduje napomenutie od Elit'áků!

 

24) je zakázané hráčom sa neustále opakovane odpájať a staré pripájať na herný server! Toto robia väčšinou hráči, ktorí nič nevydrží, keď ich zabije prvý Kong, tak sa odpojí a prípadne zasa i pripojí. A alebo to robí z iných nešpecifikovaných dôvodov. Keď toto hráč vykoná tak 4x - 5x, nasleduje postih - kick ako napomenutie! Bud' bude chcieť hráč niečo odohrať alebo at' ide hrať inam! Bud' bude chcieť hráč niečo odohrať alebo at' ide hrať inam! Alebo musí vypnúť sťahovanie súborov z internetu, čo spôsobuje zvýšenie pingu!

 

25) technické pravidlo - odporúčané: počas hry by hráči mali mať pokiaľ možno vypnuté všetky ostatné programy. Facebook, Skype, ICQ a podobne. A to z dôvodov odľahčenie prítoku a odtoku dát a tiež, aby zaťaženosť Vášho pripojenia k internetu bola pri hraní týchto iných vplyvov čo najmenší. Tým pádom aj touto cestou podporiť vyhnutie sa zlému pingu. Ďalej by tiež hráč pri hraní nemal sťahovať väčšie súbory, ktoré by mohli ovplyvniť predovšetkým jeho vlastné ping na hernom serveri a predísť tak následným'' lagu''. A to napríklad filmy, hudbu či čokoľvek iného.     Pozn.: Toto pravidlo je bez hrozby vykopnutie zo servera. Avšak je preferované, aby sa sťahovanie počas hry naozaj nedialo.

 

 

Všem díky moc za respektování pravidel a těším se, že si spolu dobře zahrajeme bez nějakých vylízaných blbečků! Myslím, že jsou detailně vypsaná a tudíž dostatečně k pochopení.

Joe Crocker_cz

 

V prípade, že niekto nemieni vyššie uvedené pravidlá dodržiavať, at' sa radšej na herné servery nepripája! Tieto pravidlá majú prispieť k dobrej a pohodlné hre!

 

 

!!! Výstraha: Na herný server dostalo v minulosti permanentný zakázaný prístup za svoje neporiadnych správanie a porušovanie pravidiel na 46 hráčov na jednom serverlistu, čo je rekord tamojšieho herného servera! Takže je potrebné vyššie vypísaná pravidlá brať vážne !!!

 

Webmaster a Administrátor Joe Crocker_cz a CZ/SK Elita

 

 

Pre orientáciu sú na webe aj vypísaná povolená pravidlá. Ich pár príkladov si môžete prečítať v podsekcii Povolená pravidlá.

 

prejsť na hlavnú stránku O serveru a pravidlech

späť na Úvodnú stránku