Poznámky k serveru

 

 

    Herní server jakožto uživatelský není zpravidla stabilní a může kdykoliv dojít k jeho nečekanému výpadku. At' už je chyba v samotné hře, kdy hra vyletí až na ''plochu'' do systému Windows nebo jednoduše na okamžik spadne připojení k internetu - v obou případech pokud administrátor včas neinformuje ostatní hráče o úplném ukončení hry, je po těchto výpadcích server o pár minut znova založen a je možnost se zase připojit.

U tzv. dedicated stálých serverů, jejichž provoz je nepřetržitý (24 hodin denně nonstop a jsou stabilnější) se to taktéž stát může. Rozhodně ale né tak často, jako u těch uživatelských. Na Elit'áckém serveru Crocker's Public Server. [CZECH] , který v tomto ohledu není výjimkou, je ohledně změn map zaveden jeden nucený úkon:

 

Pokud jsou na herním serveru více jak 4 hráči, tak administrátor těsně před vypršením času aktuálně hrané mapy oznámí, že shodí server a založí ho znova, pokud se aspoň 2 hráči pouze na tento moment přeměny mapy ze serveru neodpojí. Proč se praktikuje tenhle krok? Protože tento zdůrazněno UŽIVATELSKÝ server nezvládne tolik klientů (včetně i s administrátorem) načíst do další mapy.

Pokud jsou hráči přesně 4, tak bud' opět při změně mapy server celý spadne nebo přežije s tím, že minimálně jednomu klientovi server zase spadne a ostatní zůstanou připojeni a načítá se jim mapa.

Pokud je hráčů v počtu méně jak 4, tak server bez problémů načte následující mapu, která je založena v seznamu serveru.

Je to opravdu jak se říká ''hodně blbý''. Je to technicky nevychytané, ale tohle by byl snad ten nejmenší problém. Důležité hlavně je, že server může být v provozu a pingy většiny hráčů jsou akceptovatelné, pokud je server vytížen z většiny kapacity nebo úplně. Nicméně v nejposlednější době se stává ta skutečnost, že mně samotnému při počtu 4 hráčů server nespadne a většinou se další mapa bez problémů načte. Těžko říct, jestli je to dané rychlejším připojením k internetu, než bývalo v dřívějších dobách.

 

 

Jako takovou pikantností je, že administrátor zakládá mapy dle reálného počasí venku. Pokud je slunečno, polojasno atd., jsou většinou dle nálady založeny mapy s hezkým počasím a pro trochu schlazení i jedna mapa s deštěm. V případě deštivého počasí jsou v drtivé většině zakládány deštivé mapy nebo méně přehledné, ponuré apod. Z důvodu celkové atmosféry při hraní - déšt' v reálu - déšt' ve hře... Jindy zase jsou mapy zakládány podle naplánovaného výběru různorodě.

 

    Herný server ako užívateľský nie je spravidla stabilná a môže kedykoľvek dôjsť k jeho nečakanému výpadku. At' už je chyba v samotnej hre, kedy hra vyletí až na ''plochu'' do systému Windows alebo jednoducho na okamih spadne pripojenie k internetu - v oboch prípadoch pokiaľ administrátor včas neinformuje ostatných hráčov o úplnom ukončení hry, je po týchto výpadkoch server o pár minút znova založený a je možnosť sa zase pripojiť.

U tzv. dedicated stálych serverov, ktorých prevádzka je nepretržitý (24 hodín denne nonstop a sú stabilnejšie) sa to taktiež stať môže. Rozhodne ale né tak často, ako u tých užívateľských. Na Elit'áckém servera Crocker's Public Server. [CZECH] je ohľadom zmien máp zavedený jeden nútený úkon:

 

Ak sú na hernom serveri viac ako 4 hráči, tak administrátor tesne pred vypršaním času aktuálne hranej mapy oznámi, že zhodí server a založí ho znova. Prečo sa praktizuje tento krok? Pretože tento zdôraznené UŽIVATEĽSKÝ server nezvládne toľko klientov (vrátane is administrátorom) načítať do ďalšej mapy.

Pokiaľ sú hráči presne 4, tak bud' opäť pri zmene mapy server celý spadne alebo prežije s tým, že minimálne jednému klientovi server zase spadne a ostatné zostanú pripojení a načítava sa im mapa.

Ak je hráčov v počte menej ako 4, tak server bez problémov načíta nasledujúce mapu, ktorá je založená v zozname založenia servera.

Je to naozaj ako sa hovorí veľa blbé. Je to technicky nevychytané, ale toto by bol snáď ten najmenší problém. Dôležité hlavne je, že server môže byť v prevádzke a pingy väčšiny hráčov sú akceptovateľné, ak je server vyťažený z väčšiny kapacity alebo úplne.

 

 

Ako takú pikantností je, že administrátor zakladá mapy podľa reálneho počasia vonku. Ak je slnečno, polojasno atd'., sú väčšinou podľa nálady založené mapy s pekným počasím a pre trochu schladenie aj jedna mapa s dažďom. V prípade daždivého počasia sú v drvivej väčšine zakladané daždivé mapy alebo menej prehľadné, ponuré apod. Z dôvodu celkovej atmosféry pri hraní - dážď v reáli - dážď v hre ... Inokedy zasa sú mapy zakladané podľa naplánovaného výberu rôznorodo.

 

přejít na hlavní stránku O serveru a pravidlech (CZ)

prejsť na hlavnú stránku O servera a pravidlách (SK)

zpět na Úvodní stránku