Informace o webu

 

Tato sekce zahrnuje orientační a jiné důležité informace

 

Hned na úvod předem velmi důležité upozornění! Pouze tento web je skutečným originálním projektem Elit'áckého Kolektivu! Pokud by se jinde na internetu vyskytla jakákoliv cílená provokace napodobení, jedná se o podvod!

 

Webmaster Joe Crocker_cz a Elita

 

 

    Web byl založen 1. 6. 2012 na základě herního Vietcong serveru, nesoucí pozměněný název z Crocker's  Server. [CZECH REP.] na Crocker's Public Server. [CZECH]. Aby zde Administrátor i ostatní příchozí hráči měli krom herního serveru webové zázemí. Je soustředěn do tří zaměření:

    > informace o zakládání herního serveru - v1.60

    > zmíněné webové (kontaktní) Vietcong zázemí

    > o historii Vietnamu a válce v něm

 

V pravé části webu na Úvodní stránce jsou pro zajímavosti ankety. V nich může návštěvník hlasovat pouze jednou a to z důvodu regulérnosti! To stejné se týká i dalších anket, které jsou obsaženy v některých článcích nebo v podstránkách.

    Web krom jiného obsahuje několik desítek videí o Vietcongu, úryvky videí o válce ve Vietnamu, hudby z Vietcongu a vedlejší zábavě navíc. Většina sekcí v hlavním MENU na Úvodní stránce je rozvětvena na další podčásti.

 

adresa webu: https://crockersserver.webnode.cz/

původ: Jižní Morava


    

''Je dobrovolné a tudíž nenucené, jestli uživatel stránky chce navštívit nebo ne. V případě zalíbení je může navštěvovat pravidelně, hlavně za účelem sledování nejbližšího naplánovaného Coopu ( někdy i DM ) a aktivit/novinek na webu. To se týká zejména Stálých spoluhráčů. Přejeme Vám mnoho kladných pocitů z těchto stránek a doufáme, že web na Vás bude působit dobrým dojmem. Cílem webu je býti kontaktním místem v první řadě pro hráče Vietcongu naší Elity, ale i pro ostatní hráče VC.''

 

 

Hlavním diskuzním místem je Návštěvní kniha...

    ... kterou máte možnost v případě potřeby využívat! Určitě se nebojte zapojit se do veřejné diskuze o čemkoliv! Je vytvořena pro příjemné diskutování návštěvníků. V návštěvní knize se očekává, že se v ní budou návštěvníci chovat korektně, přátelsky k sobě a toto místo bude slóžit jen k těm nejlepším účelům.

 

 

Pravidla Knihy návštěv

 

    Webmaster má právo vymazat příspěvky, které budou: 

    > urážet nebo vyhrožovat ostatním návštěvníkům

    > jakkoliv neslučitelné se slušným chováním

    > rozvracet dobrou atmosféru diskuze na určité téma

    > narušovat dobrou pověst Návštěvní knihy a celého tohoto webu

 

    > dále z Návštěvní knihy budou smazány návštěvníkem vložené spamy, reklamy, upoutávky a to především ty, které nemají nic společného s těmito stránkami nebo nesouvisí s Vietcongem! (toleruje se pouze u Stálých hráčú a známých)

    > pro pobavení ostatních návštěvníků je povoleno semtam vkládat do Návštěvní knihy i tipy, fóry

    > cizím návštěvníkům, které nikdo nezná budou odstraněny příspěvky, kterými odkazují na jiné stránky, jejich vytvořená videa, reklamy nebo cokoliv jiného!

Díky za pochopení !

 

   Příslušenství

 

    - návštěvnost ukazuje vygenerované počítadlo od aplikace TOPlist.cz umístěné pod levým sloupcem se sekcemi pouze na Úvodní stránce. Toto počítadlo navíc zobrazuje i aktuálně přítomný počet uživatelů Online na webu.

    - taktéž hodiny pod sekcemi nad počítadlem návštěv jsou rychlým pomocným příslušenstvím přímo na webu pro orientaci v čase.

 

 

zpět na Úvodní stránku

 

Táto sekcia zahŕňa orientačné a iné dôležité informácie

 

    Web bol založený 1. 6. 2012 na základe herného Vietcong servera, nesúci zmenený názov z Crocker's Server. [CZECH REP.] na Crocker's Public Server. [CZECH]. Aby tu Administrátor aj ostatní prichádzajúci hráči mali okrem herného servera webové zázemie. Je sústredený do troch zamerania:

    > informácie o zakladanie herného servera - v1.60

    > spomínané webové (kontaktné) Vietcong zázemie

    > o histórii Vietnamu a vojne v ňom

 

V pravej časti webu na Úvodnej stránke sú pre zaujímavosti ankety. V nich môže návštevník hlasovat' iba raz a to z dôvodu regulárnosti! To isté sa týka aj d'alších ankiet, ktoré sú obsiahnuté v niektorých článkoch alebo v podstránkach.

    Web okrem iného obsahuje niekol'ko desiatok videí o Vietcongu, úryvky videí o vojne vo Vietname, hudby z Vietcongu a vedl'ajšej zábave navyše. Väčšina sekcií v hlavnom MENU na Úvodné stránke je rozvetvená na d'alšie podčasti.

 

 

adresa webu: https://crockersserver.webnode.cz/

pôvod: Južná Morava

 

 

''Je dobrovoľné a teda nenútené, či užívateľ stránky chce navštíviť alebo nie. V prípade zaľúbenie ich môže navštevovať pravidelne, hlavne za účelom sledovania najbližšieho naplánovaného Coop (niekedy aj DM) a aktivít / noviniek na webe. To sa týka najmä Stálych spoluhráčov. Prajeme Vám veľa kladných pocitov z týchto stránok a dúfame, že web na Vás bude pôsobiť dobrým dojmom. Cieľom webu je byti kontaktným miestom v prvom rade pre hráčov Vietcongu našej Elity, ale aj pre ostatných hráčov VC.''

 

 

Hlavným diskusnom miestom je Návštevná kniha ...

... ktorú máte možnost' v prípade potreby využívat'! Určite sa nebojte zapojit' sa do verejnej diskusie o čomkol'vek! Je vytvorená pre príjemné diskutovanie návštevníkov. V návštevnej knihe sa očakáva, že sa v nej budú návštevníci správat' korektne, priatel'sky k sebe a toto miesto bude slúžit' len k tým najlepším účelom.

 

 

Pravidlá Knihy návštev

 

Webmaster má právo vymazať príspevky, ktoré budú:

    > urážať alebo vyhrážať ostatným návštevníkom

    > akokoľvek nezlučiteľné so slušným správaním

    > rozvracať dobrú atmosféru diskusie na určitú tému

    > narušovať dobrú povesť Návštevné knihy a celého tohto webu

 

    > d'alej z Návštevné knihy budú zmazané návštevníkom vložené spamy, reklamy, upútavky a to predovšetkým tie, ktoré nemajú nič spoločné s týmito stránkami alebo nesúvisí s Vietkongom! (toleruje sa iba u Stálych hráčov a známych)

    > pre pobavenie ostatných návštevníkov je povolené sem tam vkladať do Návštevné knihy aj tipy, fórami

    > cudzím návštevníkom, ktoré nikto nepozná budú odstránené príspevky, ktorými odkazujú na iné stránky, ich vytvorené videá, reklamy alebo čokoľvek iného!

 

Vďaka za pochopenie !

 

Príslušenstvo

 

    - návštevnost' ukazuje vygenerované počítadlo od aplikácie TOPlist.cz umiestnené pod l'avým stĺpcom so sekciami len na Úvodná stránke. Toto počítadlo navyše zobrazuje aj aktuálne prítomný počet užívatel'ov Online na webe.

    - taktiež hodiny pod sekciami nad počítadlom návštev sú rýchlym pomocným príslušenstvom priamo na webe pre orientáciu v čase

 

späť na Úvodnú stránku