O Ho Či Minhovi

 

    

 

    Ho Či Minh (narozen 19. května 1890 v provincii Nghe An tehdejší Indočíny – zemřel 2. září 1969 v Hanoji), vlastním jménem Nguyễn Sinh Cung, jméno Ho Či Minh (vietnamsky psáno Hồ Chí Minh, ve významu přibližně „Ten, kdo je osvícený“ nebo „Ten, kdo osvětluje cestu“) byl vietnamský politik, vůdce boje za Národní Osvobození a v letech 1946–1955 premiér, od roku 1955 do své smrti první prezident Severního Vietnamu.

Byl plně odpovědný za osvobození Vietnamu od francouzské nadvlády a nastolení socialistického režimu v Severním Vietnamu i represi proti odpůrcům nezávislosti a socialismu. Ho Či Minh byl rovněž dlouhá léta pracovníkem a agentem Kominterny a mnoho let žil v Moskvě a Paříži. Jeho žena byla Číňanka a proto se k ní veřejně nehlásil. 8. května 1978 přejmenovali vietnamští komunisté v rámci vytváření kultu osobnosti Saigon, bývalé hlavní město Jižního Vietnamu, na Ho Či Minhovo město.

 

 

Ho Či Minhova stezka

 

    Ho Či Minhova stezka (Đường mòn Hồ Chí Minh) byl logistický systém provizorně improvizovaných cest, který sahal z Vietnamské demokratické republiky (Severní Vietnam), do Vietnamské republiky (Jižní Vietnam) přes sousední Laos a Kambodžu. Stezka sloužila k zásobování podzemního hnutí Vietkongu i pravidelných jednotek Vietnamské lidové armády během války ve Vietnamu.

Systém netvořila jediná komunikace, ale komplex rozvětvených cest vyježděných nákladními automobily, chodníků pro pěší a na bicyklech se pohybující jednotky. Zahrnovala i transport po řekách a v pozdějších fázích války ji tvořil i provizorní ropovod. Pojmenována byla americkými jednotkami podle severovietnamského komunistického vůdce Ho Či Minha. Část procházející Laosem byla označována i jako stezka Truong Son podle stejnojmenného pohoří. Podle některých názorů (např. Robert J. Hanyok: Spartans in Darkness) byla jedním z největších vojensko-inženýrských projektů 20. století. Denně se po ní přepravoval materiál o hmotnosti stovek tun a vojenské jednotky.

Stezka byla intenzivně bombardována americkým letectvem (například při operaci Rolling Thunder), tyto snahy o její přerušení však nebyly dostatečně účinné a neměly proto dlouhodobý úspěch. Při operaci Commando Hunt, kterou začala americká armáda 11. listopadu 1968, byla stezka i část území neutrálního Laosu opět cílem bombardérů amerického letectva. Během operace bylo v oblasti svrženo tři miliony tun bomb. Mnohé oblasti Kambodže, Laosu i Vietnamu jsou tak dodnes jedněmi z nejrozbombardovanějších oblastí na Zemi.

Stezka byla dvakrát přerušena pozemními útoky amerických a jihovietnamských vojsk, poprvé v dubnu 1970, když tyto jednotky vpadly do Kambodže a o rok později když jihovietnamská armáda vstoupila do Laosu. Neschopnost Američanů a jejich spojenců přerušit zásobování po Ho Či Minhově stezce bylo jedním z důvodů jejich neúspěchu v celé válce.