Dokumentace - Fist Alpha

 

   

    Záznamy vojenské dokumentace vyhodnocených misí.

 

Mise: Bouře nad džunglí

 

Jméno mise:
            Nepojmenováno (běžná průzkumná akce)

Datum a čas zahájení mise:
            27.2. 1967 - 03:00

Datum a čas plánovaného ukončení mise: 3.3. 1967 - 12:00

Datum a čas skutečného ukončení mise:
            1.3. 1967 - 09:37

Lokace:
            Oblast podél hranice s Kambodžou poblíž kóty Nui Pek, sektor 6-23
            Delta, prov. Pleiku, II.CTZ


    Během provádění rutinní mise s primárním cílem vyhledat místo vhodné pro umístění tábora pro výcvik CIDG a navázat kontakt s místním domorodým obyvatelstvem byl skutečně navázán vizuální kontakt s letounem, jehož pilotovi se těsně před dopadem letounu podařilo katapultovat.
Thunderchief se vzápětí roztříštil o několik stovek metrů dál, v džungli.

    Tým se okamžitě po informování svého velitele vydal hledat pilota.
    Pilot, poručík Francis Bradley byl nalezen v bezvědomí, ale jen s lehkými zraněními. Tým se při akci střetl s nepočetnou jednotkou VC, operující zrovna v oblasti. Nepřítel se totiž také okamžitě stáhl k místu havárie a snažil se polapit pilota a získat zároveň co nejvíce použítelného materiálu z vraku letadla. Po zajištění a provizorním ošetření pilota se tým přesunul k přistávací zóně, odkud byl evakuován přivolaným vrtulníkem.

 

Operace ''Zlatý dar''

 

Název mise:
            ,,Zlatý dar''

Datum zahájení akce:
            18.3. 1967 - 9:00

Datum fakitckého ukončení akce:
            18.3. 1967: - 13:31

Lokace:
            Kaňon nedaleko vesnice Jarai, vlastní vesnice

Tým A-216 pod vedením SFC Douglase dostala za úkol provést průzkum oblasti vesnice Jarai a navázat s domorodci přátelské styky kvůli jejich snažšímu přesvědčení o připojení k programu CIDG a ostrahy příhraničních oblastí.
Po vysazení do ní bylo zahájeno vyjednávání s předáky vesničanů, které bylo vzápětí přerušno zprávou domorodé hlídky o nevítané ,,návštěvě'' několika partyzánů.
Během krátké přestřelky náš tým partyzány, kteří pravděpodobně přišli Montagnardy okrást o potraviny, zlikvidoval.
    Tato epizoda ,,prolomila ledy'' při nelehkém vyjednávání a nadšení vesničané přislíbili pomoc a podporu, zvláště když jim SFC Douglas dovolil ponechat si zbraně padlých komunistů. Jeden z domorodců, který mluvil lámanou angličtinou a vystupovali v roli tlumočníka, se nabídl, že tým zavede na místo, které pravidelně využívají k přesunům příslušníci VC. Nečekaným cílem se tak stala tajná partyzánská lávka přemost'ující kaňon, o jejíž důležitosti vypovídala skutečnost, že byla bráněna několika kulomety. Po jejich likvidaci ženista Bronson vyhodil můstek do povětří trhavinou C4 a tým se dál přesunul k LZ ,,Echo Zulu'', odkud byl vyzvednut vrtulníkem.

 

Pandořina skříňka

 

Název mise:
            ,,Pandořina skříňka''

Datum provedení akce:
            28.4. 1964

Čas provedení akce:
            19:00 - 19:55

Lokace:
            Opuštěná vesnice a buddhistický chrám v Ai Tu


    Tým A-216 dostal za úkol zlikvidovat muniční továrnu zásobující místní jednotky VC, lokalizovanou jihovietnamským průzkumem v podzemních prostorách pod buddhistickým chrámem u opuštěné vesnice Ai Tu.
    Těsně před provedením vlastního výsadku zaútočil proti cílové oblasti F-4 Phantom II. náležící USAF. Poté byl ze dvou UH-1 vysazen tým A-216 doplněný o horaly ze CIDG. Výsadek se na povrchu setkal s poměrně silným odporem protivníka. Přesto se určeným mužům podařilo vniknout do objektu chrámu a jeho podzemních prostor, kde úspěšně splnili zadané úkoly. Severovietnamští specialisté byli zlikvidováni a celý objekt zaminoval ženista Bronson trhavinou C4, jejíž iniciace byla nastavena na čas 19:55. Krycí tým na povrchu zatím palbou bránil nepříteli v přiblížení. Celý tým byl pak pod silnou nepřátelskou palbou evakuován.
    K inicializaci náloží došlo přesně v 19:55, těsně před opuštěním oblasti evakuačními vrtulníky. Byla pozorována silná exploze a následoval řetěz menších sekundárních explozí. Objekt tak byl zcela zničen.

 

Útok na Nui Pek

 

Název mise:
            Žádný

Datum: 15.5. 1967

Lokace:
            Tábor Nui Pek a jeho bezprostřední okolí


    Patrně jako odvetu za likvidaci muniční továrny a jako odpověd' na narůstající hrozbu přítomnosti SF v oblasti, zaútočil VC 15. května v 05:00 proti rozestavěné základně Nui Pek. Jelikož byla posádka na hrozbu případného útoku upozorněna a velení tuto hrozbu vzalo vážně, byla obrana základny urychleně provizorně posílena vybudováním palpostů a zátarasů.
    Po hrozivých počátečních fázích útoku, kdy nepřítel udeřil značnou silou, se jeho postup podařilo nejprve zpomalit, pak zcela zastavit. Protivník odpověděl nasazením minometů, které odvážným útokem zlikvidovali SFC Douglas a SFC Bronson. Po této úspěšné akci se tlak již tak otřeseného nepřítele naprosto zhroutil a jako doba konce útoku proti Nui Peku byl v hlášení do Pleiku uveden čas: 10:00.
Během vyčišt'ovacích operací však nedaleko základny došlo k silnému výbuchu. Šlo o dělostřelecký granát velké ráže, který naštěstí základnu přímo nezasáhl a nezpůsobil žádné škody, ale je jenom otázkou času, než se dělostřelecká baterie pravděpodobně ukrytá za hranicemi Kambodži zastřílí a základnu SF zničí.
Nalezení a zničení houfnic je nyní naprostou prioritou nutnou pro další existenci tábora Nui Pek.

 

 přejít na hlavní stránku Záznamy 

zpět na Úvodní stránku

 

Operace ''Pěst Alfa''

 

 

Operace ,,Pěst Alfa''
5. SF, tým A-216

lokace: komplex táborů a ležení asi 10 km v kambodžském vnitrozemí
(přesnější určení přísně tajné)

Datum a čas provedení akce:
            16.5. 1967 15:30 - 18:30

Primární cíl akce:
            Odvetný úder proti základně 32. pluku 1. divize NVA
            Likvidace dělostřelecké techniky NVA
            Likvidace zásob pohonných hmot 32. pluku 1. divize NVA


Sekundární cíl akce:
Likvidace vyšších důstojníků 32. pluku 1. divize NVA

Získání zpravodajsky důležitých dokumentů


Tým: Celý

Volací znak: ,,Pěst Alfa''

Kooperující jednotky:
    A-263 (,,Pěst Sigma''), A-278 (,,Pěst Omega'') a 115. rota CIDG (,,Pěst Gamma'')

Situace:

    Během výslechu partyzánů, zajatých při útoku proti Nui Peku z 9. května, se zpravodajští důstojníci dozvěděli přesnou polohu rozvětveného komplexu táborů a ležení sloužících jako základna pro jednotky 32. pluku 1. divize NVA v Kambodži. Tento pluk navíc logisticky i vojensky podporuje akce partyzánů na druhé straně hranice v oblasti působnosti týmu A-216. Součástí komplexu je i baterie polních děl M-46 ráže 130 mm, kterými Severovietnamci ostřelují cíle v širokém příhraničním pásmu na jihovietnamské straně hranice.
    Bylo proto rozhodnuto napadnout v rámci přísně tajné operace ,,Pěst Alfa'' tuto baterii a vyřadit ji z provozu. Zlikvidovat plukovní sklady pohonných hmot pro zásobovací vozidla a pokusit se zlikvidovat vysoké důstojníky z velení pluku a získat zpravodajsky důležité informace a dokumenty (provede tým A-216).
    Týmy A-253 a A-278 zaútočí v rámci stejné operace proti jiným cílům v témže komplexu a 115. rota CIDG a letouny USAF zahájí před započetím celé akce krycí útoky proti méně významným cílům, což by mělo přinutit nepřítele rozptýlit svou pozornost. Konečným úkolem, po likvidaci výše uvedených nejdůležitějších cílů, je navést na celý komplex nálet letounů USAF.

Provedení:
    Jednotlivé týmy budou vysazeny z vrtulníků několik kilometrů od svých cílových oblastí v 15:30. S provedením výsadků bude sladěno zahájení klamných akcí letounů USAF startujících z thajských základen vedených proti méně významným cílům v oblasti základny, nebo zcela mimo rozsáhlý komplex základny. Zároveň s tímto útokem udeří příslušníci 115. roty CIDG proti komplexu z protilehlé (severní) strany. Kombinace těchto akcí by měla pozornost Severovietnamců rozptýlit a odvrátit od primárních cílů.
    Tým A-216, kterému je svěřen nejobtížnější úkol, musí zlikvidovat baterii děl M-46, jejíž přibližné umístění je známo, ale která je zamaskována tak důkladně, že ji letecký průzkum nebyl schopen objevit a potvrdit její přítomnost. Lze předpokládat, že oblast baterie bude střežena hlídkami a samozřejmě má i vlastní rádiostanici. Tým musí tedy nejprve zlikvidovat hlídky a vyřadit rádio, aby nemohlo být varováno velitelství v táboře. Teprve poté se tým soustředí na likvidaci děl.

    Poté tým obrátí svou pozornost proti velitelství 32. pluku. Toto se nachází přibližně jeden kilometr od postavení děl. Prvotním cílem jsou samozřejmě hlídky v okolí základny. Tady se dá předpokládat, že jejich pozornost bude alespoň částečně odvedena krycámi akcemi Gammy a USAF. Po likvidaci hlídek zajistí tým okolí a SFC Douglas pronikne přímo do prostoru základny, k sídlu štábu. Zde pokud možno zlikviduje vysoké důstojníky, z nichž nejdůležitějším je sám velitel pluku, plukovník Lu Van Hao. Žádoucí je i získání případných strategických dokumentů.
    Pak SFC Douglas zničí zásoby pohonných hmot, kterých mají Severovietnamci citelný nedostatek. Následovat je bude navedení leteckého úderu a rychlá evakuace. O rádiové navedení bombardérů se postará tým Sigma.

 

 

Příloha: Velitel 32. pluku 1. pěší divize, plukovník Lu Van Hao, stručná charakteristika:
- jeden z nejschopnějších Severovietnamských kádrů, profesionální voják

    - narodil se 15. listopadu 1911 v Phat Diemu v Annamu
    - ve svých devatenácti letech vstoupil jako jeden z prvních do Vietnamské Strany pracujících
    - Ho Či Minhův a Giapův osobní přítel a přesvědčený komunista
    - aktivně se účastnil odboje proti Francouzům, za což byl v roce 1939 zavřen a perzekvován. Utekl do Číny, kde bojoval po boku Maovy Rudé armády
    - po založení Viet Minhu v roce 1941 se ihned přihlásil k vyslání do Vietnamu, ale byl Ho Či Minhem ponechán v Číně, kde měl nasbírat zkušenosti
    - v roce 1943 se vrátil do Vietnamu, kde pokračoval v boji proti Japoncům a kolaborující francouzské koloniální správě. Jako jeden z nejschopnějších vietnamských velitelů měl vazby i na americkou OSS
    - po ukončení 2. svět. války se od počátku účastnil bojů s francouzským expedičním bojem. Jednotky Viet Minhu, bojující pod jeho velením, se pro svou vysokou bojovou morálku, železnou disciplínu a až fanatické odhodlání staly jedněmi z nejobávanějších. Zároveň ale nechvalně prosluly nelítostnou krutostí k civilnímu obyvatelstvu, hlavně v oblastech osídlených především katolíky. O Haovi je známo, že je naprosto bezohledný při snaze dosáhnout vytčeného cíle a neváží si ani svěřených životů vlastních vojáků, které žene do šílených a sebevražedných útoků, natož pak životů zajatců, či civilistů. Za neuposlechnutí rozkazu je v jeho jednotkách jediný možný trest: kulka
    - veterán od Dien Bien Phu, kde velel jednomu z útočných praporů, postupujících v prvním sledu proti francouzským opevněním
    - vyznamenán několika vysokými severovietnamskými a čínskými řády a medailemi
    - po vyhnání Francouzů prošel vojenskými školami v Sovětském Svazu
    - na počátku 60. let odmítl vysoké štábní a stranické funkce a vymínil si opět velení v prvosledové jednotce

 

 

přejít na hlavní stránku Záznamy

zpět na Úvodní stránku