O pastích

 

 

MACV, 28. května 1967

=====================

LESSONS LEARNED NO. 63
SUBJEKT: PASTI VIET CONGU

 

1. Pozadí

Improvizované miny a pasti začali bojovníci Viet Minhu používat při bojích s Francouzi. Sloužily nejen k zabíjení protivníka, ale ke zpomalení jeho přesunu, zraňování a následně demoralizování. Viet Cong ještě vylepšil techniku a strategii svého předchůdce a učinil z těchto ,,tichých nepřátel'' mocnou zbraň. U některých jednotek je více než polovina všech zranění způsobena pastmi a minami.
Viet Cong využívá minimálních prostředků k maximálnímu účinku, např. kvůli výrobě explozivní pastí prohledává bitevní pole a hledá nevybuchlou nebo zapomenutou munici. Byly objeveny specializované dílny na zpracování nevybuchlých bomb. Při výrobě nevýbušných pastí využívá nepřítel přírodní materiály, především bambus. Na ostré bambusové bodce /punji/, aby zvýšil jejich nebezpečnost, aplikuje hadí jed nebo je pomazává výkaly kvůli infekci.

 

2. Poučení

a) Jednoduše řečeno VC klade pasti a miny tam, kde je naděje, že udělají nejvíc škody. Stezky, cesty, okolí strategických míst, tam všude lze nástrahy očekávat.

b) V některých případech nepřítel místa, kde položil past, označuje smluvenými symboly, aby varoval místní obyvatelstvo. Nic nenasvědčuje tomu, že by existoval univerzální systém značek. Je pravděpodobné, že jsou pouze určené lokálními VC vůdci, aby varovaly obyvatele v místní vsi.

c) Pasti se ve větším množství objevují vždy, když je nepřítel v oblasti zatlačen a jeho vliv slábne. VC pak používají miny a pasti jako důkaz pro obyvatelstvo o svých neztenčených bojových schopnostech.

d) Pro úspěšné kladení pastí musí nepřítel po delší dobu sbírat informace o okolí. Zabránit nepříteli ve sběru informací je v praxi velmi obtížné, protože to pro něj může dělat stará žena nebo děti prodávající sodu u cesty.

 


Dávejte pozor - zůstaňte naživu

Miny a pasti mohou zabíjet, takže dávejte pozor a přežijete!
Pokud to bude možné, nikdy příliš nespěchejte. Nikdy nepovažujte nic za jistého: možná to vypadá neškodně, ale může to zabít. Přítomnost starého maskování může naznačovat přítomnost min a pastí.
Podezírejte všechny volné nebo nevhodně umístěné předměty.
Vždy se dívejte po natažených drátech.
Nikdy nechod'te v semknutých skupinkách, abyste nebyli vhodným cílem pro dálkově odpalované miny.
Nalezené miny a pasti zničte, nebo je označte, nahlašte a nechejte být.
Před přestřihnutím drátu zkontrolujte oba konce, jestli nejsou připojeny k pasti.
Na předměty by se nemělo sahat, dokud nebudou zkontrolovány.
Nepřítele v používání pastí omezuje pouze jeho představivost.
Bud'te opatrní v oblastech, kde se předpokládá vaše zpomalení, semknutí do větší skupinky nebo na jiných místech, kde budete dobrým cílem.

 

Od místního obyvatelstva se můžete hodně naučit:
Vyžádejte si jejich pomoc při hledání pastí.
Cesty a stezky je nutné vždy podezřívat: hledejte zaplněné díry, oblasti překryté trávou
nebo jinou vegetací, místa posetá hnojem, opravená místa v asfaltu a další podezřelá místa.
Pasti a miny okamžitě hlaste!
Při přípravě obanného perimetru vždy pátrejte po pastích a minách.
Místa, kde podezříváte miny, vždy důkladně prozkoumejte! Nespoléhejte se pouze na detektor min.
I když v oblasti včera nic nebylo, nikdy nepředpokládejte, že tam není nic ani dnes!
Znalost podporuje sebevědomí.

 

 

Ukázka nataženého drátu pasti přímo ve hře

 

 


 

 

přejít na hlavní stránku Technika a zbraně

zpět na Úvodní stránku